คนเขลา

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2548

 

คนเขลา

 

คนเขลาย่อมซูบซีด เพราะคำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

เพราะเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด


 

สํ. ส. ๑๕/๗

 

 Total Execution Time: 0.0011157830556234 Mins