ทางแห่งความสำเร็จ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

ทางแห่งความสำเร็จ

 

ไม่มีความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นได้ "ถ้าไม่ลงมือทำ"

กล้าคิด กล้าฝัน กล้าลงมือทำ ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้น

ความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยตั้งแต่เริ่ม..

 

 

 

 Total Execution Time: 0.013424698511759 Mins