นิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

 นิ่งในนิ่ง  นิ่งในนิ่ง

 

 นิ่งในนิ่ง  นิ่งในนิ่ง
ผ่านดวงธรรม  ผ่านองค์
พระ พอถูกส่วน ทำง่ายๆ
มีความสุข    ก็จะเป็นไป
เอง  มันต้องเป็นไปเอง
ภาพภายในมีอยู่แล้ว ต้องเป็นไปเอง มันต้อง
เคลื่อนเข้าไปเอง  ต้อง
ฝึกจนกว่าจะชนะ  ถ้านิ่ง
แน่นจนมีความสุข สิ่งอื่น
จะไม่แทรก  ทำจุดที่ง่าย
พึงพอใจให้คล่อง มันต้อง  smooth เหมือนน้ำไหลริน แต่เร็ว
แรง  มีความสุข    ถ้ามี
ความเสี่ยง  ไม่สบาย
แสดงว่ามันยังกลัว   ยัง
นิ่งแน่นไม่จริง

 

    พระเทพญาณมหามุนี

 

 

 Total Execution Time: 0.0018813848495483 Mins