ความรู้ในพระไตรปิฎก

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

 

ความรู้ในพระไตรปิฎก

 

ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก 
ไม่ได้เกิดจากความคิด
แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง 
แล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอด 
และนำมาบันทึกถ่ายทอดกันมา
ให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๕ กันยายน  ๒๕๔๘

 

 

 Total Execution Time: 0.006714936097463 Mins