ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2558

 

ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

 

ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

     ยายยึดบุญเป็นใหญ่  ยายรักบุญ  รักบุญมากที่สุด   เพราะบุญช่วยยายได้   คนยังมีกิเลส  เดี๋ยวก็ดีบ้าง  เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง   ยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010700027147929 Mins