ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2558

 

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

 

เราต้องคิดให้ดีว่า
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา
ชาติสุดท้ายแล้ว
จะต้องแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุด
ต้องสร้างบุญให้มาก ๆ  ให้บุญเป็นภูเขา
ถ้าจะสร้างบุญให้ได้มาก ๆ
ก็ต้องนั่งธรรมะมาก ๆ
อธิษฐานมาก ๆ  ล้อมคอกให้ดีด้วย

 

 (คำสอนของยายฉบับรวมเล่มและภาพ)

 

 

 Total Execution Time: 0.033695816993713 Mins