ผู้ไปสู่นรก

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2548

 

 

นรชนผู้สะสมบาปกรรมไว้ทีละน้อยๆ

ย่อมพาเอาบาปกรรมซึ่งเป็นภาระหนักนั้น

จมลงไปในนรกด้วย


 

มหานารทกัสสปชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๒๕๗

 Total Execution Time: 0.0017750024795532 Mins