อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา

 

อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา (โดยย่อ)

      1. ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง

      2. ย่อมถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ คือ ถึงความเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีบริวารที่ดี มีมิตรสหายที่ดี เป็นที่รักของทุกๆคน

      3. ย่อมถึงพร้อมด้วยปัญญาเฉียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง

      4. เมื่อละโลกไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

      5. ย่อมเป็นไปเพื่อเหตุปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไป

 

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018779993057251 Mins