หลวงพ่อท่านสั่งว่า อย่าเผาศพท่านนะ

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2558

หลวงพ่อท่านสั่งว่า อย่าเผาศพท่านนะ

 

โอวาทหลวงปู่วัดปากน้ำ  โดยสิงหล            
           หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสั่งว่าถ้าท่านมรณภาพแล้ว อย่าเผาศพท่านนะ ศพของท่านยิ่งเก็บไว้นานเท่าใด วัดก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น  เรื่องอดเรื่องจนไม่ต้องห่วงจะไม่มีอยู่แล้ว ขอให้ลูกจริงกับพ่อเถอะ ให้จริงกับหลวงพ่อ แม้หลวงพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ตาม แต่หลวงพ่อจะดูแลลูกๆทุกคน
         จนกว่างานทุกอย่างสำเร็จ งานที่ทำจะสำเร็จลุล่วงไป ดีกว่าหลวงพ่ออยู่ด้วยซ้ำไปอีก พ่อละสังขารไปแล้ว อย่าคิดว่าวัดจะเสื่อมโทรมหรือวิชชาธรรมกาย จะเสื่อมโทรม ในวัดให้ปฏิบัติตามหลวงพ่อ ให้เชื่อหลวงพ่อแล้วทุกอย่างจะสำเร็จ 
          แล้วท่านก็บอกว่า ท่านมอง ๆ ไปแล้ว ก็ไม่มีใครนะ ไอ้ที่จะช่วยต่อศาสนาให้ยั่งยืน อายุมันก็ไม่ยืน ไอ้ที่จะช่วยก็เห็นมีอยู่คนเดียว คือลูกจันทร์นี่แหละว่ะ  ท่านว่าอย่างนั้น ผู้ที่จะสืบสานได้มีแต่ลูกจันทร์ คือเคยเป็นลูกของหลวงพ่อมาหลายภพหลายชาติ นับหมื่นนับแสนชาติ 
          ลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสอง ลูกจันทร์ต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองตลอดไป ท่านเปรียบเทียบว่าลูกจันทร์ไม่เหมือนลูกศิษย์คนอื่นๆ ลูกศิษย์คนอื่นทำแล้วไปถึงปลายมือก็ยังมีห่างเหินบ้าง แต่มีคนๆ นี้ที่จะสืบต่อวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อต่อไปได้ ไอ้คนที่มันเรียนเก่ง เรียนดี มีบารมีมาก มันก็ตายเสียก่อน ไอ้คนที่มันจะอยู่ได้ ก็มีแต่ลูกจันทร์ที่จะสืบสานต่อไป จนถึงผู้มาสืบทอดได้
          ให้ลูกจันทร์อยู่ในศูนย์กลางให้มาก ๆ จะได้พบกับสิ่งอัศจรรย์ จะพบคนที่จะมาช่วยและมาสืบทอดวิชชาธรรมกายต่อ  ถ้าหลวงพ่อละสังขารแล้วอย่าไปไหนให้รออยู่ที่ วัดปากน้ำ คนอัศจรรย์คนสืบทอดคนนี้จะมาหา 
 

 

 (เรื่องเล่าโดย พระเตชะวัน  อาภากโร    บุคคลยุคต้นวิชชาเล่ม1)

 

 

 Total Execution Time: 0.0013509313265483 Mins