ระเบิดบุญ ระเบิดบาป

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2558

 

ระเบิดบุญ ระเบิดบาป

 

ระเบิดบุญ ระเบิดบาป

" มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ "
        มนุษย์ทุกคน เกิดมาเพราะกรรม  จึงเสมือนพกระเบิดติดตัวมา พร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลา...ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้" ใครทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น " ไม่ว่าจะ สุขหรือทุกข์

       ระเบิดบาป เกิดจากการสั่งสมบาป สร้างกรรมชั่ว พอกพูนกิเลส โลภ โกรธ หลง สุดโต่งทางความคิดเป็นมิจฉาทิฎฐิ ถือตน ระเบิดเมื่อไหร่ ความทุกข์เกิด

        ระเบิดบุญ เกิดจากสั่งสมบุญ สร้างบารมี กิริยาวัตถุ10 ประการ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ศรัทธาเลื่อมใส เป็นสัมมาทิฎฐิ ระเบิดเมื่อไหร่ ความสุขเกิด 

          ปล่อยชีวิตดำเนินเป็นไปตามกรรม รอเวลาบุญบาปส่งผล รอหมดอายุขัยของตน คือ ระเบิดเวลาเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการทำผิดศีล คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว มัวเมาอบายมุข ทำบาปเป็นอาจิณ หรือสั่งสมบุญสร้างบารมี ทำแบบอุกฤษฏ์ เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทำเป็นนิจ ทำเป็นกิจวัตร ตายดีกว่าหากไม่ได้สั่งสมบุญสร้างบารมี คือ ระเบิดพลีชีพ

          ใจที่ศรัทธา มีเจตนาที่กระทำ เป็นไฟจุดชนวนระเบิด ใจ ที่มืดบอดขุ่นมัวหมองเศร้า ดึงดูดเอาวิบากกรรมเก่า มารวมกับบาปในปัจจุบัน แซงหน้าบุญ ชนวนระเบิดบาป เป็นทางความเสื่อม ทางไปอบาย

          ใจ ที่บริสุทธิ์ผ่องใส ดึงดูดบุญเก่า มารวมกับบุญใหม่ จุดชนวนระเบิดบุญ เอาชนะวิบากกรรม กรรมไม่ได้ช่องส่งผล บุญส่งผล ระเบิดขุมทรัพย์ ขุมสมบัติ ขุมปัญญา ชีวิตมีความสุข รวยอัศจรรย์ทันใช้ ในชาตินี้

          รู้จักระเบิดบุญ ระเบิดบาป ในตัวแบบนี้แล้ว เราจะดำเนินชีวิต ปล่อยให้เป็นระเบิดเวลา หรือจะเดิมพันด้วยชัวิต เป็นระเบิดพลีชีพ ไประเบิดบาป ที่ทำให้เกิดความทุข์ หรือระเบิดบุญ ให้ชีวิตมีความสุข เราก็เลือกกันเองนะ เพราะ ชีวิตทุกคนเลือกได้ ตามใจปรารถนา...


 

 

27 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0015347162882487 Mins