ThePali

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2563

   

            Pali Learning เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับศึกษาภาษาบาลีสำหรับพระภิกษุ และฆราวาสทั่วไป โดยภายในแอพพลิเคชั่นนั้นเราได้รวบรวมเนื้อหาบาลีจากพระไตรปิฏก และบทสวดมนต์เอาไว้เป็นจำนวนมาก ผู้ใช้งานสามารถศึกษาความหมายของคำศัพท์ และประโยคต่างๆ ได้โดยในแอพพลิเคชั่นจะมีเครื่องมือสำหรับผู้ศึกษาดังนี้

- ศึกษาคัมภีร์บาลีแปล

ผู้ใช้สามารถศึกษาประโยคภาษาบาลีในพระไตรปิฏก และในบทสวดมนต์ สามารถศึกษาคำแปลแบบแปลยกศัพท์ แปลโดยอรรถ และบทวิเคราะห์คำศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ภายในประโยคนั้นๆ สามารถศึกษาแบบเทียบประโยคบาลี และแปลยกศัพท์ไทยไปพร้อมๆ กันแบบประโยคต่อประโยคได้

- ศัพทานุกรม บาลี-ไทย

ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ และความหมายของคำศัพท์นั้นๆ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์คำศัพท์ที้่จะแจงวิภัติ และรายละเอียดอื่นๆ ของคำศัพท์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ ได้

- ท่องจำศัพท์บาลี

ผู้ใช้สามารถฝึกฝนความจำภาษาบาลีของตนเองได้จากฟังก์ชั่นบททดสอบซึ่งมีให้เลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบคือ แบบบัตรภาพ (Flashcards) และแบบตัวเลือก (Multiple choices) พร้อมทั้งฟังก์ชั่นการเก็บคะแนนการฝึกฝนของผู้ใช้งานแต่ละท่าน

 

           ในแอพพลิเคชั่นมีระบบเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้เข้ากับบัญชีเฟสบุ๊คช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับใช้งานแอพพลิเคชั่นได้หลายเครื่อง และยังเป็นเครื่องมือสำหรับจดจำการใช้งานไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย

 

 

ดาวน์โหลดฟรี แอป

 

กดที่นี่

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010765473047892 Mins