หากคิดถึงความสำเร็จ

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2558

 

หากคิดถึงความสำเร็จ

 

Tomorrow's success 
depends on the changes 
of today.

หากคิดถึงความสำเร็จ
ในวันหน้า ต้องกล้าเปลี่ยน
แปลงตัวเองในวันนี้

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0060540318489075 Mins