บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2558

 

บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้

 

บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้สำคัญนะ ทำให้พระบรม
ศาสดาเป็นพระบรมครู นักเรียนรุ่นแรกของโลกคือ 
ปัญจวัคคีย์ บทนี้ทำให้พระ รัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ถามว่า วันนี้วันพระจะมี
ผู้มีบุญมาสวดธัมมจัก ฯ ที่มหาธรรมกายเจดีย์ เยอะไม๊???

 

สิริวรรณี บันทึก
12 ก.ย.2558

 

 

Total Execution Time: 0.0010165015856425 Mins