ยิ่งเร็วยิ่งชัด

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

 

 ยิ่งเร็วยิ่งชัด

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๘๗

         ยิ่งเร็วยิ่งชัด : การเห็นพระภายในนั้นมหัศจรรย์มาก เหมือนอย่างนั่งรถ ๑๕๐ ก.ม. ต่อช.ม. เห็นอะไรก็ไม่ชัดหรอก แต่การเห็นข้างใน ยิ่งเร็วยิ่งชัด เร็วกว่าแสงยกกำลังสอง ยกกำลังสาม ยิ่งชัดมากขึ้น เวลาดูองค์พระ ให้ดูเหมือนดูดวง ไม่ต้องไปเก็บรายละเอียด ดูแบบช่างมัน

        ทำหยุดนิ่งเฉย ๆ : ถ้าทำแล้วไม่มีความสุข เฉย ๆ หรือตึง แคบ แสดงว่าลุ้นแล้ว ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในจุดที่เราชอบ ทำได้ง่าย และมีความสุขก่อน  เราต้องพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่าย ๆ ถ้าถูกวิธี ความสุข ความบริสุทธิ์  ความรู้แจ้งเห็นแจ้ง จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  การศึกษาวิชชาธรรมกาย  ยิ่งเรียนต้องยิ่งง่ายหลักวิชชา คือ  “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ให้ทำหยุดนิ่งเฉย ๆ  ผ่อนคลาย สบาย ๆ ใจเย็น ๆ  ใจที่ไม่อยากได้อะไรเลย  เป็นใจที่จะได้ในทุกสิ่งที่ต้องการ  แล้วเดี๋ยวจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ  ถ้าทั้งหมดแก้ไม่ได้ให้ลืมตา ลุกไปดื่มน้ำ  เปลี่ยนอิริยาบถ ไปดูวิว ดูทิวทัศน์  พอใจสบายก็กลับมานั่งใหม่

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014673471450806 Mins