ยอมเพื่อให้ชนะ

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2558

 

ยอมเพื่อให้ชนะ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๘๖

        ยอมเพื่อให้ชนะ : รักษาฐานทัพกายหยาบให้มีสุขภาพที่แข็งแรง...ลูกทุกคนอยู่ในวัยหนุ่ม เป็นวัยที่แข็งแรง วัยนี้เป็นวัยที่พญามารกลัวมาก เหมาะที่จะสู้รบตบมือกับพญามาร ได้ตัดสิ่งที่ทำให้จิตหยาบออกไปให้เกลี้ยงเลย ทำให้เหลือแต่...ตัว หัวใจ และศูนย์กลางกาย ให้ลูก ๆ ทุกคนฝึกฝนไปตามขั้นตอน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บ่อย ๆ เนือง ๆ เดี๋ยวก็ละเอียด ส่วนหยาบต้องเข้ากันให้ได้ ต้องสามัคคีกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่ามีมานะทิฐิ ต้องยอมเพื่อให้ชนะใจเพื่อนสหธรรมิก และยอมเพื่อที่จะได้ทำงานละเอียด เหมือนที่คุณยายอาจารย์ฯ ท่านยอม ไม่ว่าใคร เพื่อเราจะได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย และทำวิชชาธรรมกายปราบมารได้

       ประวัติศาสตร์ของมหาปูชนียาจารย์ : การเอาใจใส่ในการเรียนธรรมะของคุณยายอาจารย์ฯ ท่านไม่สนใจในสิ่งที่มากระทบกระทั่งที่ทำให้ขุ่นมัว หรือชวนให้ทะเลาะกัน จึงทำให้ท่านก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้าทีมนักรบ ทีมขาดรู้ ทำให้ท่านอยู่ในฐานะสูงส่ง นี่คือประวัติศาสตร์ของมหาปูชนียาจารย์ ที่ลูกต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบที่ดี

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.002124035358429 Mins