การตอบแทนพระคุณแม่

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

การตอบแทนพระคุณแม่


            คำถาม : ลูกจะตอบแทนพระคุณแม่อย่างไร ถึงจะทำให้ท่านมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า...?


            คำตอบ : เริ่มต้นที่การตอบแทนพระคุณแม่เรื่องพื้นฐาน คือ “ ปัจจัย 4 ” ดูแลท่านให้ดีทั้งเรื่องอาหารการกิน ที่หลับที่นอน ดูแลท่านยามป่วยไข้ไม่สบาย ให้ท่านมีความรู้สึกว่าลูกหลานรักและห่วงใยท่าน คนที่มีอายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายย่อมถดถอย ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ความรู้สึกตระหนักในคุณค่าตนเองจึงลดลงไปด้วย ถ้าลูกหลานเข้าหาแล้วทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่น ท่านก็จะรู้สึกชื่นใจและมีความสุข แต่ถ้าลูกหลานทำตัวเหินห่าง ท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ใจท่านก็ไม่เป็นสุข
            เพราะฉะนั้นต้องดูแลท่านทั้งกายและใจ ที่สำคัญคือถ้าท่านยังไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เราต้องหาวิธีการให้ท่านศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ได้ ชักนำให้ท่านได้ให้ทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนา ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว บุญที่ท่านทำทั้งทาน ศีล และภาวนา จะนำความสุขมาให้ท่านทั้งในภพนี้และภพหน้า

----------------------------------------------------------------------------------

หนังสือของสำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
http://www.tltpress.com/

วางแผงจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ , นายอินทร์ , ศูนย์หนังสือจุฬา , คิโนะคุนิยะ , บุ๊คสไมล์ ฯลฯ

 

 Total Execution Time: 0.013916818300883 Mins