ยิ่งเร็วยิ่งชัด

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

 

ยิ่งเร็วยิ่งชัด

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๙๘

             ยิ่งเร็วยิ่งชัด : การเห็นพระภายในนั้นมหัศจรรย์มาก เหมือนอย่างนั่งรถ ๑๕๐ ก.ม. ต่อช.ม. เห็นอะไรก็ไม่ชัดหรอก แต่การเห็นข้างใน ยิ่งเร็วยิ่งชัด เร็วกว่าแสงยกกำลังสอง ยกกำลังสาม ยิ่งชัดมากขึ้น เวลาดูองค์พระ ให้ดูเหมือนดูดวง ไม่ต้องไปเก็บรายละเอียด ดูแบบช่างมัน

             ลืมตา หรี่ตา หลับตา : ถ้าติดกดลูกนัยน์ตา ให้ฝึกลืมตา หรี่ตา และก็หลับตาให้เหลือ ๑ มิล ฝึก ลืม หรี่ หลับ สำหรับผู้ที่ยังติดเรื่องลูกนัยน์ตาอยู่ต้องฝึกตรงนี้ ลืม หรี่ หลับ ต้องฝึกให้ไปถึงจุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกนัยน์ตานั่นแหละ คราวนี้ล่ะสนุกกันใหญ่ พอเข้าไปข้างในจริง ๆ ไม่ได้ใช้ลูกนัยน์ตาเลย ต้องทิ้งกายหยาบเข้าไปข้างใน จะลืมหมดทั้งกายหยาบเลย ถ้าองค์ไหนทำได้แล้วก็ไม่ต้องฝึกตรงนี้ แต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ต้องฝึก ลืมตา หรี่ตา และหลับตา และก็ต้องฝึกให้ได้ทุกๆ อิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน ตรงนี้สำคัญนะ ฝึกให้ชัดเท่ากันหมดเลย ต้องนิ่งถึงจะเคลื่อนเข้าไปได้ ใจจะตั้งมั่น นิ่งแน่น และมีพลัง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010023232301076 Mins