ใจที่ไม่ติดอะไรเลย

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2558

 

ใจที่ไม่ติดอะไรเลย

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๙๙

           ใจที่ไม่ติดอะไรเลย : สภาพใจที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ ต้องเป็นสภาพใจที่ไม่ติดอะไรเลย ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ และสภาพใจที่ไม่อยากได้อะไรเลย เป็นสภาพใจที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

           คลายความผูกพัน : พระโพธิสัตว์ท่านเสวยสุขอยู่ในวัง มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อม ท่านยังสละออกบวชได้ พอเกิดความเบื่อหน่ายคลายความผูกพัน ใจก็ไม่ไปติดในสิ่งเหล่านั้น ท่านมีมากกว่าเราอีก ท่านยังสละได้

         ตกหลุมรักตัวเองก่อน : ทำต่อเนื่องให้นานอีกนิด เมื่อทำตลอดเวลาแล้ว เราเรียนเพื่อตัวเรา พอเราทำได้ โลกก็จะได้สิ่งดี ๆ ตามมา เราไม่ได้เห็นแก่ตัว เราเห็นแก่เราและโลก เราทำความบริสุทธิ์ก็เพื่อตัวเราเอง เราต้องตกหลุมรักตัวเองก่อน 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01619725227356 Mins