“อยู่ให้เขารัก จากให้เขาอาลัย อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง”
...อ่านต่อ
 เจ้านายที่ใจดี มีความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจและเป็นกันเองกับลูกน้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่เบียดเบียนลูกน้อง
...อ่านต่อ
คนเราถึงรูปจะไม่งามก็อย่าเสียใจ เพราะรูปร่างเป็นเรื่องที่เหนืออำนาจของเรา เกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น
...อ่านต่อ
 สุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” คือเมื่ออายุยังน้อยให้ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ความรู้หาสินทรัพย์เงินทองตั้งเนื้อตั้งตัว
...อ่านต่อ
ในบรรดาคุณธรรมหรือความดีที่คนเราควรมีควรประพฤตินั้นท่านว่า สติเป็นยอด หมายความว่าสติเป็นสำคัญที่สุด
...อ่านต่อ
การที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเราไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเขา  การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลย
...อ่านต่อ
เรื่องคำพูดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของคนเรา  ควรระวังเรื่องคำพูด ๒ อย่างคือ  ก่อนพูดต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี  เเละเมื่อพูดไปเเล้วจะต้องรักษาคำพูด 
...อ่านต่อ
อบายมุขต่างๆ เช่น เหล้า การพนัน รวมไปถึงบุหรี่ ยาเสพย์ติดนั้น  ก็รู้กันอยู่ทุกคนว่ามันเป็นของไม่ดี
...อ่านต่อ
การที่ลูกจะยกย่องหรือยอมรับใครสักคนว่าเป็นคนดีนั้นจะต้องดูให้รอบคอบให้ถ่องแท้ก่อน และดูกันให้นานๆ
...อ่านต่อ
ในพระพุทธศาสนาสอนวิธีผูกใจคนอื่นไว้ ๔ ประการ คือ แบ่งปันกัน พูดดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน และ วางตัวดีต่อกัน
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะทำให้คู่ครองอยู่กันยั่งยืนตลอดไปนั้นก็คือความรักเดียวใจเดียว ซึ่งหมายถึงความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่นอกใจกัน
...อ่านต่อ
เรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาว
...อ่านต่อ
ชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมประสบกับความเดือดร้อนมากมายหลายอย่าง ในจำนวนความเดือดร้อนนั้น มีความเดือด
...อ่านต่อ
มีความประพฤติอย่างหนึ่งที่คนบางคนชอบทำคือการปั้นน้ำเป็นตัว ได้แก่ปั้นเรื่องขึ้นมา เพื่อประโยชน์บางอย่าง
...อ่านต่อ
ลูกคงเคยดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในประเภทบู๊ล้างผลาญ แก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมา โดยถือคติว่าแค้นต้องชำระ
...อ่านต่อ
พ่อแม่ทุกคนนอกจากปรารถนาจะให้ลูกมาดูแลเอาใจใส่แล้ว  ยังมีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือหวังใจจะได้เห็นลูกเจริญก้าวหน้า
...อ่านต่อ
เมื่อเราอยู่ในสังคมและจะต้องติดต่อกับผู้อื่น การวางตัวดี พูดจาดี รวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวที่เป็นสิ่งจำเป็นมาก
...อ่านต่อ
เมื่อลูกจะทำอะไร ไม่ว่าจะทำในบ้านตัวเองหรือทำที่ไหนก็ตาม ถ้าสิ่งที่จะทำนั้นอาจไปทำให้คนข้างเคียงเดือดร้อนรำคาญ
...อ่านต่อ
ถึงแม้ว่าคนโบราณจะสอนกันมาว่า “อันอ้อยตาลหวานลิ้น แล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย” ดังนี้ก็ตาม
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนต่างกลัวความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้น โดย เฉพาะในหมู่นักธุรกิจและในชีวิตครอบครัว
...อ่านต่อ
การเอาชนะคะคานกันด้วยคำพูดหรือด้วยการทุ่มเถียงกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล