ถ้าแผลไม่มีในฝ่ามือ บุคคลพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือไม่มีแผล ฉันใด 
...อ่านต่อ
ดอกบัวหลวงมีเง่าขาว ผุดขึ้นจากน้ำที่สะอาด เกิดจากสระโบกขรณี บานเพราะพระอาทิตย์มีแสงเหมือนไฟ โคลนตมก็ไม่เปื้อน
...อ่านต่อ
หมู่ญาติยิ่งมีมากได้ยิ่งดี แม้ถึงไม้เกิดในป่า เป็นหมวดหมู่ได้เป็นดี 
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม เพราะความชอบ ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยม เหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้น ฉะนั้น
...อ่านต่อ
หม้อน้ำที่เต็ม ใครผู้ใดผู้หนึ่งคว่ำลง ก็จะคายน้ำออกจนไม่เหลือ ไม่ยอมรักษาไว้ แม้ฉันใด 
...อ่านต่อ
นรชนจะเป็นผู้มีชาติกำเนิดเลวทราม แต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และศีล
...อ่านต่อ
ภริยาของบุรุษ ๗ จำพวก คือ เสมอด้วยเพชฌฆาต เสมอด้วยโจร เสมอด้วยนาย เสมอด้วยแม่ เสมอด้วยพี่สาว น้องสาว เสมอด้วยเพื่อน เสมอด้วยทาสี
...อ่านต่อ
พญานก กล่าวว่า ข้าพเจ้านำข้าวสาลีของท่าน ไปถึงยอดงิ้วแล้ว... ให้เขากู้หนี้ใหม่...  พราหมณ์ถามว่า การให้กู้หนี้ของท่านเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
โยมมารดาของเราดีแท้ เพราะได้แนะนำ ให้เรารู้สึกตัว เหมือนบุคคลแทงพาหนะด้วยปฏัก ฉะนั้น.
...อ่านต่อ
ดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่น ฉันใด วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำอยู่ ฉันนั้น
...อ่านต่อ
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อน เพื่อความบังเกิด
...อ่านต่อ
ถ้าบุคคลมีความคิด เเม้มีเสนาน้อย ย่อมชนะบุคคลผู้ไม่มีความคิดที่มีเสนามากได้ พระราชาพระองค์เดียว ย่อมชนะพระราชาทั้งหลายได้ ดุจดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืด ฉะนั้น
...อ่านต่อ
ปัญญาเป็นเสมือนรสเกลือที่ใส่เข้าไว้ในกับข้าวทุกชนิด.
...อ่านต่อ
บุคคลไม่ควรคบหาคนที่ปราศจากศรัทธา เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำ... ถ้าแม้บุคคลจะพึงขุดบ่อน้ำนั้น บ่อนั้นก็จะมีน้ำที่มีกลิ่นโคลนตม บุคคลควรคบคนที่เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นคนที่ไม่เลื่อมใส ควรเข้าไปนั่งใกล้คนที่เลื่อมใส เหมือนคนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำ ฉะนั้น
...อ่านต่อ
บุญเเละบาปนั้น เป็นสมบัติของเขา ย่อมเป็นของติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น
...อ่านต่อ
พึงอันตั้งอยู่ในที่บริสุทธิ์ดี ย่อมมีผลไพบูลย์ ทำให้ผู้ปลูกหว่านดีใจ ฉันใด
...อ่านต่อ
ธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลาย เหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์ ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งปวง
...อ่านต่อ
บัณฑิตเสมือนของหอม มีกฤษณาเเละดอกไม้ เป็นต้น
...อ่านต่อ
การเสพคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า เเม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป ฉะนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล