ยืนหยัดอย่างผู้รู้ เป็นอยู่อย่างผู้มีคุณธรรม
...อ่านต่อ
ปลดภาระก็ปลอดภาระ ปลดกังวลก็ปลอดกังวล
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำคือ ความสุขลํ้าของตัวเราเอง
...อ่านต่อ
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร