"คนที่เกิดมาจน อย่าเพิ่งโทษว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม คนที่เขาเกิดมารวย เพราะเขาเคยสร้างเหตุแห่งความรวยคนจนก็เช่นเดียวกัน เขาเคยสร้างเหตุแห่งความจนไว้ โลกนี้มีความเป็นธรรมเสมอ"
...อ่านต่อ
ทีนี้เวลาบุญส่งผล ถ้าปีติเท่ากันบุญก็ส่งผลเท่ากัน แต่ถ้าปีติมากกว่ากัน ปลื้มมากกว่ากัน เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า เวลาบุญส่งผลจะส่งผลเร็วกว่า ต่างกันตรงช้ากับเร็ว แต่ถ้าตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆมากกว่ากัน ก็จะส่งผลเป็นจำนวนชาติที่ได้เสวยบุญนี้มากชาติขึ้น
...อ่านต่อ
การทำบุญ ๗ วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะ หมูญาติก็จได้มีโอกาส ๗ วัน
...อ่านต่อ
การทำบุญ ๗ วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะ หมูญาติก็จะได้มีโอกาส ๗ วันนั้นทำบุญอุทิศไปให้ได้การทำบุญ ๕๐ วัน
...อ่านต่อ
ถ้าเราใส่บาตรด้วยของดี ของประณีต บุญที่เกิดจากการถวายทาน ก็กลายเป็นของดี ของประณีต เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับในภพภูมิที่เขาอยู่
...อ่านต่อ
ที่มาของเรื่องก็คือว่า เวลาพระออกบิณฑบาต พระท่านถอดรองเท้า โดยวินัยแล้ว ต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้
...อ่านต่อ
ก็มีส่วนจริง การกรวดน้ำ คือ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราไม่ให้เขาก็ไม่ได้รับ
...อ่านต่อ
เรื่องนี้ต่างกันแน่นอน พวกที่ใส่บาตรทุกวันได้รับอานิสงส์คือมีสมบัติให้ใช้ไม่ขาดมือจะรวยหรือเปล่าไม่ทราบ แต่สมบัติจะไม่ขาดมือ
...อ่านต่อ
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล