แม้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยตัวอักษร แต่พระคุณของแม่นั้นก็ยังถูกนำมาบรรยายไม่หมด


มีเรื่องอยากจะบอกพวกเราให้รู้ไว้ เมื่อนั่งสมาธิจนชำนาญแล้ว จะพบพ่อแม่ โดยเฉพาะแม่ที่ตกนรก
...อ่านต่อ
อาตมาเองเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนา อยู่จังหวัดกาญจนบุรี
...อ่านต่อ
ทำไมอาตมาจึงแนะนำให้เขาไปที่นั่น เหตุผลก็คือ อาตมาอยากให้ลูกชายของเขาได้ไปเห็นคนที่ไม่มีพ่อ
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันมีลูกบางจำพวกคิดน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ ว่าไม่ร่ำรวยเหมือนพ่อแม่คนอื่น
...อ่านต่อ
พูดถึงพระคุณแม่แล้ว ก็ไม่อยากผ่านเลยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านไปแม้สักนิด
...อ่านต่อ
ตามธรรมดาใครจะลงทุนเลี้ยงใคร (การเลี้ยงนี่ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยนะ)
...อ่านต่อ
แค่ได้แม่ที่เป็นคนอย่างเดียว ก็นับว่ามีบุญมากกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกอยู่แล้ว แต่พวกเรายังได้มากกว่านั้น
...อ่านต่อ
บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมีเป็นล้าน ๆ ชนิดนับไม่ถ้วนนี่ ถามว่ามีชนิดไหนบ้างที่มีรูปร่างเหมาะสำหรับทำความดี
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก
...อ่านต่อ
นักปราชญ์ราชบัณฑิตในอดีต หลังจากประชุมกันเขียนพระคุณแม่กันเต็มที่ คงจะเขียนติดต่อกัน
...อ่านต่อ
ตัดอบายมุขออกไปเสีย ตัดเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวออกไป แล้วอย่างหลวงพ่อว่าก็ยังไม่หมด ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง สำคัญด้วย
...อ่านต่อ
คราวนี้นอกจากฝึกให้เป็นคนอดทนต่อการกระทบกระทั่งแล้ว ยังต้องฝึกให้เป็นคนอดทนต่อการยั่วเย้า เย้ายวน
...อ่านต่อ
คราวนี้นอกจากฝึกให้เป็นคนอดทนต่อการกระทบกระทั่งแล้ว ยังต้องฝึกให้เป็นคนอดทนต่อการยั่วเย้า เย้ายวน
...อ่านต่อ
ในการอบรมธรรมทายาท หรือการที่พวกเราจะไปอบรมลูกหลานต่อไปในกาลข้างหน้า ฝากไว้เลย ให้ฝึกให้เป็นคนอดทนมากๆ
...อ่านต่อ
ความกรุณา คือ ความปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ คือ เป็นคนมีน้ำใจคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
ประการสุดท้าย พระองค์ทรงสอนให้เคารพในการฝึกสมาธิ เพราะคนที่ฝึกสมาธิเป็นประจำเท่านั้นจึงเป็นคนที่มีกำลังใจสูง
...อ่านต่อ
สิ่งที่ควรเคารพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอีกอย่างหนึ่ง คือ การปฏิสันถารต้อนรับ
...อ่านต่อ
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรเครารพอีกอย่างหนึ่ง คือ เคารพในความไม่ประมาท
...อ่านต่อ
ต่อจากพระธรรมก็พระสงฆ์ จริงๆ แล้วพระสงฆ์ในที่นี้ หมายถึง องค์หนึ่งในพระรัตนตรัย คือ พระอริยสงฆ์ หรือพระอรหันต์ต่างๆ
...อ่านต่อ
เมื่อสอนให้ลูกเคารพพระพุทธเจ้าแล้ว ต่อไปก็สอนให้เคารพพระธรรม ทำยังไง ก็ให้สวดมนต์กันไป
...อ่านต่อ
เรื่องแรก การพระพุทธ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถามจริงๆ ที่นั่งกันอยู่นี่น่ะมีใครบ้าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล