ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 28 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง วัดพระธรรมกาย รวมระยะทางทั้งหมด 19.5 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 26 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ที่ดินตลิ่งชัน ถึง กรมชลประทาน รวมระยะทางทั้งหมด 22.3 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 25 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดนวลนรดิศ ถึง ที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทางทั้งหมด 15.1 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 24 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ที่ดินตลิ่งชัน ถึง ร.ร. วัดนวลนรดิศ รวมระยะทางทั้งหมด 15.1 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 23 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก พุทธมณฑล ถึง ที่ดินตลิ่งชัน รวมระยะทางทั้งหมด 18.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 22 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง พุทธมณฑล รวมระยะทางทั้งหมด 22.8 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 21 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดพระประโทณเจดีย์ ถึง สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย รวมระยะทางทั้งหมด 24 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 20 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. วัดตาก้อง ถึง ร.ร. วัดพระประโทนเจดีย์ รวมระยะทางทั้งหมด 16.2 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 19 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดบางปลา ถึง ร.ร. วัดตาก้อง รวมระยะทางทั้งหมด 21.8 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 18 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดสุขวัฒนาราม ถึง วัดบางปลา รวมระยะทางทั้งหมด 8.10 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 17 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร. กาญจนาภิเษก ถึง วัดสุขวัฒนาราม รวมระยะทางทั้งหมด 21.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 16 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดโบสถ์ (บน) ถึง ร.ร. กาญจนาภิเษก รวมระยะทางทั้งหมด 20.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 14 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์ (บน) รวมระยะทางทั้งหมด 21.6 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 13 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก ร.ร วัดไทรใหญ่ ถึง วัดบางรักใหญ่ รวมระยะทางทั้งหมด 22.75 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 12 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดรางกำหยาด ถึง ร.ร วัดไทรใหญ่ รวมระยะทางทั้งหมด 13.71 ก.ม
...อ่านต่อ
ภาพเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชณียาจารย์ ปีที่ 3 วันที่ 11 ม.ค 57 เริ่มต้นจาก วัดศิลามูล ถึง วัดรางกำหยาด รวมระยะทางทั้งหมด 18.3 ก.ม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล