ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๕๙ รูป
ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จ.สมุทรสาคร

ช่วงบ่าย
พิธีต้อนรับพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ฉลองชัย ชิตังเม
สู่อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๗ : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี