ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๒ : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
หลังจากนั้นพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้วร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๒. วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๓. วัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๔. วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๕. วัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๒ : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม

๑. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๒. วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๓. วัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๔. วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

๕. วัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010613799095154 Mins