พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรมธรรมทายาทจากทั่วประเทศ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
เตรียมสถานที่อบรม โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์วันเข้าพรรษา ชุมชนรอบวัด ณ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทหมู่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
...อ่านต่อ
พิธีขอขมาผู้ปกครอง และพิธีบรรพชา ธรรมทายาท (IDOP 17)
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณ และวันทาเจดีย์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
...อ่านต่อ
วันมหารำลึกครั้งที่ ๓๐
...อ่านต่อ
พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ ในวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ ในวันอาสาฬหบูชา
...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทานเมียนมาร์ ๑๐๘ รูป ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ โครงการ IDOP รุ่นที่ 17
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนา มหารัตนรังสีสีหบัญชร หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ(STAINED GLASS) ชุดที่ 3 "บานพระพุทธเจ้าเปิดโลก บานพระพุทธเจ้าแผ่พระฉัพพรรณรังสี" วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายนิวคลาสเซิล ประเทศอังกฤษ
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา เป็นแก้วสารพัดนึก...ที่นึกอะไรก็ได้สารพัด แต่ต้องนึกที่กลางกาย
...อ่านต่อ
พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีภาคสายวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ, ปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง