งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีเจริญชัยมงคลกถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมา และปิดการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณ สภาธรรมกายสากล วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
...อ่านต่อ
พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก ใน กิจกรรมบุญ วันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ 
...อ่านต่อ
ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีฯและพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ใน กิจกรรมบุญ วันคุ้มครองโลกวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ สภาธรรมกายสากล
...อ่านต่อ
พิธีปฎิบัติธรรมภาคสายเเละกล่าวคำถวายสังฆทานใน วันคุ้มครองโลก  วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องเเก้วสารพัดนึก
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยใน วันคุ้มครองโลก  วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๖, ๗, ๑๐ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศ ณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๐ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีจุดมาฆประทีปเเละเวียนประทักษิณงานบุญวันมาฆบูชา49ปีวัดพระธรรมกายวันอังคารที่19กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
...อ่านต่อ
สำนักสื่อธรรมะ, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง และสาธุชนภาคตะวันออก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ ๓ เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักสื่อธรรมะ, อาศรมอุบาสิกา สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย พิธีมุทิตาสักการะพระภิษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๑ - พิธีถวายไทยธรรม ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคเช้า เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ จุดประทีปเวียนประทักษิณ วันศุกร์ที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
พิธีถวายประทีปโคมไฟในเทศกาลเข้าพรรษา ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ-ศ- ๒๕๖๑
...อ่านต่อ
พิธีหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 32 วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ-ศ- 2561 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 78 วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง