ชี้แนะวิธีปฏิบัติกายใจให้ผ่องใสสู้กับโรคร้าย ให้เรามีอายุขัยที่ยืนยาวมากกว่าเดิม


1. กราบบูชาพระรัตนตรัย ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และครูอาจารย์ 2. นั่งขัดสมาธิ เอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย เลื่อนให้ปลายนิ้วชี้มือขวาจรดกับหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ หรือถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ ก็ให้นั่งท่าที่สบาย
...อ่านต่อ
“อัลไซเมอร์” คือ โรคความจำเสื่อมที่มักพบมากในผู้สูงอายุ ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคได้ แต่พบว่า เป็นภาวะที่อนุมูลอิสระ “เทาโปรตีน” ไปขัดขวางการทำงานของเซลล์สมอง และทำลายเซลล์สมองให้ตายลงอย่างช้าๆ จะลุกลามรวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดอาการติดเชื้ออื่นๆ ร่วมด้วย
...อ่านต่อ
สมัยเด็กๆ เราคงเคยศึกษามาว่า การนอนวันละ 8 ชั่วโมงเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อยุคสมัยและชีวิตการทำงานของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป การนอนให้ครบ 8 ชั่วโมง
...อ่านต่อ
สมาธิคือ สภาวะที่ใจเรานิ่ง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ศัพท์ธรรมะท่านใช้คำว่า เอ-กัค-คะ-ตา คือ การที่จิตใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว นิ่งต่อเนื่อง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผลทุกอย่างย่อมเกิดมาจากเหตุ จะเป็นความพิการแต่กำเนิดก็ตาม หรือพิการภายหลังจากเหตุต่างๆ ก็ตามล้วนแต่มีที่มาที่ไปทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
หากเป็นการแสดงความสามารถด้วยการทำงานให้ดีที่สุดนั้นดี แต่ต้องระวัง คือ คนทุกคนในโลกต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง ถ้าเราไปทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเก่งกว่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไร
...อ่านต่อ
โดยทั่วไปเรามักใช้คำว่า “ อุปสรรค ” ในความหมายเกี่ยวกับการขัดข้อง แต่ความหมายที่อยู่ในแต่ละคำที่ประกอบขึ้นมาเป็นคำๆนี้น่าสนใจเพราะ “ อุปสรรค ” มาจากคำว่า “ อุป ” และ “ สคค ” ในภาษาบาลี
...อ่านต่อ
ในสังคมมีทั้งคนประสบความสำเร็จและล้มเหลว เราควรทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ มีอะไรหรือไม่ที่เป็นเส้นแบ่งว่า ทำแล้วจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว?
...อ่านต่อ
“ จินตนาการ ” คืออะไร ต่างกับ “ ความคิดอย่างมีเหตุผล ” อย่างไร การที่เราคิดแบบมีเหตุผล หมายถึงเราคิดบนพื้นฐานความรู้เดิมว่า เรามีสิ่งที่ค้นพบแล้ว เข้าใจแล้ว พิสูจน์ได้แล้ว จากนั้นเราก็ต่อยอดความรู้ขึ้นไป นั่นก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล
...อ่านต่อ
หากเราไปดูหนังแล้วมีเพื่อนขอให้เราเล่าเรื่องราวของหนังให้ฟัง เราสามารถเล่าให้ฟังได้โดยไม่ต้องเตรียมตัว แต่ถ้าเพื่อนบอกให้เราใช่เขียนเล่าเนื้อเรื่องของหนัง บางทีเราอาจต้องใช้เวลาหลายๆชั่วโมง ไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องใช้เวลาเขียนมาก แต่เป็นเพราะว่าเวลาเราจะพูด เราคิดอะไรได้ เราก็พูดไป จะวกวนบ้างก็ไม่เป็นไร
...อ่านต่อ
การอุ้มบุญมี 2 แบบ คือ “ อุ้มบุญแท้ ” กับ “ อุ้มบุญเทียม ” อุ้มบุญแท้ คือ การเอาเชื้ออสุจิของฝ่ายชายของคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากแต่อยากจะมีบุตร มาผสมกับไข่ของหญิงที่จะอุ้มท้อง (อุ้มบุญ) แทนภรรยาในหลอดแก้ว แล้วจึงนำไข่กับอสุจิที่ผสมแล้ว ใส่กลับเข้าไปในมดลูกของหญิงที่จะอุ้มบุญ
...อ่านต่อ
หลายคนฝึกนั่งสมาธิแรกๆ ก็รู้สึกดี สบายใจ สงบ โล่งสบาย แต่พอนั่งไปสักพักก็เริ่มปวดขาบ้าง มีเรื่องฟุ้งเข้ามาบ้าง นั่งแล้วหลับบ้าง จึงอยากรู้วิธีการแก้ไข
...อ่านต่อ
หลายคนยังมองว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระภิกษุที่ต้องนั่งทุกวัน แล้วฆราวาสอย่างเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องนั่งสมาธิทุกวันเหมือนกับพระภิกษุ แล้วถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆ แล้วจะเกิดผลดีกับตัวเราเองอย่างไร
...อ่านต่อ
เราทราบหรือไม่ว่า “ สมาธิ ” คืออะไร แล้วมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร ให้สามารถทำสมาธิได้ดี ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากสมาธิคืออะไร การนั่งสมาธิ กับสมถ-วิปัสสนากรรมฐาน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
...อ่านต่อ
สำหรับคนที่อยากสวดมนต์แต่อ้างว่าไม่มีเวลานั้น อาตมภาพมีตัวอย่างของโยมอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
...อ่านต่อ
ปัจจุบันมีผลการวิจัยของนักวิจัยชาวตะวันตกเรื่องการสวดมนต์ สามารถรักษาสุขภาพได้ โดยสามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่า มนุษย์ประกอบด้วยกายกับใจ ทั้งสองส่วนส่งผลสืบเนื่องกัน ให้ลองสังเกตว่า ถ้าตอนไหนเรามีเรื่องเครียด
...อ่านต่อ
การสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่พุทธกาล แต่ในครั้งนั้นยังไม่มีการบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นตัวหนังสืออย่างพระไตรปิฎกในปัจจุบัน ใช้วิธีการท่องจำที่เรียกว่า “ มุขปาฐะ ” เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไว้ พระภิกษุก็จะท่องจำแล้วจึงบอกต่อๆ กันจนกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดิน
...อ่านต่อ
แรกเริ่มเดิมทีอาตมภาพก็เหมือนกับเด็กไทยโดยทั่วไป ที่รู้จักพระพุทธศาสนาจากการเรียนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน รู้ท่องเอาไว้สอบพอสอบเสร็จก็ลืมไปบ้าง แต่ถ้าถามว่าเคยนำไปใช้บ้างไหม ก็ต้องตอบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ศีล 5 ก็แทบจะไม่เคยรักษาอย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
บางคนมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาใหญ่กว่าคนอื่นมาก ในขณะที่บางคนมักจะบอกว่าไม่เป็นไร ฉันมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น แล้วเราจะได้อะไรวัดว่า ปัญหาของใครเป็นปัญหาใหญ่ หรือปัญหาเล็ก
...อ่านต่อ
ปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ คือ “ ไม่รู้วงจรชีวิต ” เมื่อ “ ความอยาก ” กับ “ ความไม่รู้ ” นี้มาประกอบกันจึงเกิดปัญหา เช่น คนที่อยากรวย อยากได้รถ อยากได้บ้าน
...อ่านต่อ
ที่เขาพูดกันว่า เฮง กับ ไม่เฮง แต่ความจริงเป็นเรื่องที่ว่า บุญมี หรือ บุญไม่มี เท่านั้น ก็ขอให้เรารู้หลักในข้อนี้แล้วตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล