วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันคุ้มครองโลก วันแห่งคลื่นบุญใหญ่.. ฉลองชัย ชิตัง เม

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
          ภัยจากคลื่นสึนามิเป็นภัยธรรมชาติ ที่มนุษย์ยากจะหยุดยั้งความพินาศที่เกิดขึ้นได้  แต่คลื่นแห่งบุญอันมหาศาล เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถจะร่วมกัน สร้างสรรค์จรรโลงให้เกิดความรุ่งเรืองไพบูลย์แก่โลกของเราได้  และบัดนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังแผ่ขยายระลอกคลื่นแห่งสันติสุขไปยังความสงบร่มเย็นสู่มวล มนุษยชาติทั่วโลก  ซึ่งคุณค่าและผลานิสงส์แห่งบุญ กำลังเป็นสิ่งแสดงให้ชาวโลกทั้งหลาย ได้ประจักษ์แล้วว่า เมื่อใดจิตใจมนุษย์ถูกรุมเร้าให้เร่าร้อนจักต้องลดทอน ให้บรรเทาด้วยบุญอันชุ่มเย็นและเมื่อใด โลกประสบภัยทุกข์เข็ญ  จักต้องโอบอุ้มคุ้มครองโลก ให้ร่มเย็นด้วยคลื่นแห่งบุญ


๒๒ เมษาฯ..พันธสัญญาแห่งมหาชน

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา  แม้จะมีการกล่าวถึงภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ  ทั้งข่าวคลื่นยักษ์หรือข่าวแผ่นดินไหว จนกลายขยายผลเป็นคำทำนาย  และคำบอกกล่าวเล่าลือกันในแต่ละที่   และก่อให้เกิด เป็นความกลัว ความกังวล และความไม่มั่นใจในชีวิต และอนาคตของสังคมบ้านเมือง  ซึ่งก็เป็นธรรมดาของผู้คนทั้งหลายย่อมรักตัวกลัวตายกันไม่เว้น...
แต่ในอีกมุมหนึ่ง พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)  ท่านกลับระดมเชิญชวนชาวโลกทั้งหลายให้มาร่วมกันคิดใหญ่ สร้างบุญใหญ่  และยังผลานิสงส์ แห่งบุญใหญ่ ให้แผ่ขยายโอบอุ้มคุ้มครองโลก ซึ่งหลายคนเปิดเผยว่า ภัยที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ตนเอง ไม่ค่อยรู้เรื่องนัก  รู้ก็แต่ว่าตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเร่งพาแต่ผู้คนไปชวนชายแมน ๆ มาบวชให้ได้ครบแสน ไปชวนสุภาพสตรีมาบวชอุบาสิกา แก้วหน่ออ่อนให้ได้เป็นล้าน   และรวมพลังทุ่มสุดฤทธิ์ ปิดเจดีย์ วัน ๆ มีแต่เรื่องการสร้างบุญบารมี ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่น  จนบัดนี้กลายเป็นภาพแห่งความ มหัศจรรย์อันเป็นสิ่งจรรโลงจรุงใจร่วมกัน และภาพ แห่งความสำเร็จของแต่ละโครงการดังกล่าว ยังความ ปลาบปลื้มปีติผ่องใส จนกล้าที่จะประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่า "วันที่ ๒๒ เมษายน คือ วันฉลองชัย ชิตัง เม"Ž หรือเป็นวันแห่งพันธสัญญาแห่งมหาชนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาพร้อมเพรียงกันสร้าง บุญใหญ่  และเฉลิมฉลองในชัยชนะที่สามารถเอาชนะ ความตระหนี่ด้วยการทำทาน  เอาชนะความรุนแรงหรือการเบียดเบียนกันด้วยการรักษาศีล และเอาชนะ ความหลุ่มหลงเร่าร้อนด้วยการทำสมาธิภาวนาวันที่พระพุทธธรรมคุ้มครองโลก

        บางมุมมองอาจจะกล่าวว่า พระพุทธศาสนาสอนให้คนหลีกลี้หลบหนีไปบำเพ็ญเพียรแต่เพียงลำพัง  หรือเป็นคำสอนที่มี ลักษณะทวนกระแสกับความเจริญของสังคม  แต่จะถูกหรือผิดมากน้อยประการใดก็ตาม ณ วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า  โลกกำลังต้องการพระพุทธธรรมคุ้มครอง ไม่เพียง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระแสวิบากกรรมของมนุษย์  หรือจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม  ที่ต้องการพระธรรมคำสอน เป็นแบบแผนในการแก้ปัญหา   หรือแม้จะเป็นทางออกชีวิตอีกหลายชีวิตที่ต้องการพระพุทธศาสนาเป็นประทีปชี้นำทางออก และทุก ๆ ครั้งที่โลกมีภัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พระธรรมคำสอนได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับผู้คนในสังคมเสมอๆ ดังเช่นขณะนี้ ภาพอันงดงามอย่าง มีระบบระเบียบ ของการจัดการด้วยพุทธวิธี  อันเกิดจากความทุ่มเทด้วยจิตศรัทธา อย่างเต็มเปี่ยมของเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ก่อให้เกิดภาพ  ของกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างมีขั้นตอน และสะท้อนให้เห็นศักยภาพภายในของจิตใจที่ได้รับการหล่อเลี้ยง ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา และแสดงออกมาถึงความสงบ สันติ มีรูปแบบและระเบียบอันงดงามของพิธีกรรม ซึ่งล้วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังอันบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะความเป็นศาสนาสากลที่คนทั่วโลกสามารถยอมรับนับถือให้เป็น ที่พึ่งที่ระลึกแก่ตนได้ เพราะภาพแห่งการมารวมกัน ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในวันที่ ๒๒ เมษายน ปีนี้ศรัทธาสาธุชนหลายแสนคนต่างหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ ทั้งภายในและต่างประเทศ มีทั้งพระภิกษุสงฆ์จากเถรวาท มหายาน และวัชรญาน มาร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีการแบ่งแยกแตกฝ่าย และแม้ในประเทศไทยเองก็ตาม ถือว่างานนี้เป็นการรวมสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อันมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดสัมพันธวงศาราม เป็นประธาน และฝ่ายมหานิกายอันมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แห่งวัดปากน้ำฯ เป็นประธาน ได้มาร่วมในพิธีอย่างสงบสำรวม ณ สภาธรรมกายสากล และรายรอบมหารัตนวิหารคด ถือว่าเป็นมหาสมาคมแห่งผู้ทรงศีล เป็นที่ประชุมของผู้มีคุณธรรม และคุณวิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางของการแผ่ขยาย คลื่นแห่งสันติสุขไปสู่ชาวโลกเพื่อโลก จะได้รับการคุ้มครองด้วยธรรมอย่างแท้จริงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
ถูกเนรมิตด้วยศรัทธา

          พิธีกรรมวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกาย ปีนี้ มีกิจกรรมและพิธีกรรมที่ดำเนินไปตั้งแต่เช้าจน ถึงเย็น นับตั้งแต่การได้รับความเมตตาจากพระเดช พระคุณหลวงพ่อมานำสวดมนต์นั่งสมาธิ มีการมอบ กองทุนหนุนแรงใจแด่คณะครูอาจารย์ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ อันเป็นทั้งกำลังใจและชื่นชมในความเสียสละ ของท่านเหล่านี้ นอกจากนั้นยังมีการถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๐,๐๐๐กว่าวัดจากทั่วประเทศ ขณะที่อีกมุมหนึ่งของสภาธรรมกายสากล เป็นการสัมมนาของคณะพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์อบรมพระธรรมทายาท และอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในแต่ละโครงการในรอบปีที่ผ่านมา ถือเป็นการผนึกกำลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก้าวกระโดดไปสู่การแผ่ขยายกิจกรรมธรรมะไปสู่นานาชาติทั่วโลก และในพิธีกรรมภาคบ่าย เมื่อเหล่าพระมหาเถรานุเถระจากทั้งในและต่างประเทศมาพร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์แล้ว ได้มีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ แก่วัดที่ได้รับการตั้งให้เป็นศูนย์อบรมพระธรรมทายาท และอุบาสิกาแก้วจนก่อให้เกิดการแผ่ขยายธรรมะในแต่ละท้องถิ่น ในทุกภูมิภาคโดยมีสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดสัมพันธวงศารามและสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ แห่งวัดปากน้ำฯ เป็นประธานหลังจากนั้น เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์จากทั่วประเทศ และทั่วโลกยังความสงบชุ่มชื่นให้ปรากฏไปทั่วมณฑล พิธีและแผ่ขยายกว้างไกลไปไม่มีประมาณและเมื่อถึงเวลาอันควร เหล่าศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ก็ได้พร้อมเพรียงใจกันกล่าวและถวายสังฆทาน อันประกอบด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จาก ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงคณะสงฆ์ที่มาจาก ๔ จังหวัดภาคใต้อีกด้วย
ฉลองชัย ชิตัง เม ปิดเจดีย์

          หลังจากคณะสงฆ์จากทุกสารทิศ ต่างทยอย เดินทางกลับ ขณะเดียวกันคลื่นแห่งมหาชนผู้ศรัทธา ได้หลั่งไหลไปรวมกัน ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อที่จะร่วมกันอัญเชิญพระฉลองชัยชิตัง เม เดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธาน ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมหาชนทั้งหลายนั่งสมาธิ ทำใจให้เข้าถึงแหล่งแห่งสันติสุขภายใน อันเป็น สิ่งสำคัญของการแผ่ขยายความสงบร่มเย็นออกไปทั่วโลก และสถาปนาสันติสุขอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกด้วยสันติวิธี เพราะสันติภาพนั้น แม้เป็น สิ่งที่มวลมนุษยชาติต่างเรียกร้องกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้น...เรามักจะพบว่ามนุษย์ ยังมีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันเองมาโดยตลอด กลายเป็นว่าไม่เคยได้หยุดหย่อนจากการเรียกร้องหรือแม้กระทั่งจากการสู้รบเลยแม้แต่วันเดียว ทั้งนี้ เพราะความขัดแย้งทั้งหลาย เริ่มจากความขัดแย้งในใจของแต่ละคน อันมีต้นเหตุมาจาก "ใจŽ" ไม่อยู่ในสภาวะที่สงบสันติ ดังนั้น เมื่อใจมนุษย์ไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องการคิด การพูด และการกระทำออกมาก็ไม่ถูกต้องกลายเป็นต้นเหตุแห่งความ ขัดแย้งและปัญหา จากระดับบุคคลจนขยายกลาย เป็นความขัดแย้งระดับสังคมและเป็นปัญหาของโลก ตามมา และก่อให้เกิดความขัดแย้งไปในทุก ๆเรื่อง ดังนั้น เมื่อใจมนุษย์กลับมาอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องอันสงบและสันติแล้วการคิด การพูด และการ กระทำย่อมถูกต้องไปด้วยสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความ ขัดแย้งและปัญหาต่าง ๆ ย่อมหมดไป ก่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์นับตั้งแต่ระดับบุคคล จนกลายเป็นความสงบร่มเย็นของสังคม ดังนั้น สันติภาพที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถเริ่มต้นจาก จุดเล็ก ๆ แห่งสันติสุขภายในตัวมนุษย์แต่ละคน และแผ่ขยายไปยังบุคคลรอบข้างกลายเป็นสันติภาพ ของโลกในที่สุด เพราะสันติภาพที่เกิดจากใจอันบริสุทธิ์ของทุกคนนั้นเป็นสันติภาพที่แข็งแกร่งและ ยั่งยืนหลังจากทำสมาธิจนกาย วาจา ใจ ใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ผู้แทนสาธุชนจำนวนหนึ่งพันคณะ ได้อัญเชิญพระฉลองชัย ชิตัง เม เวียน ประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ และกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อตอกย้ำมโนปณิธานแห่งการเป็นนักสร้างบุญบารมี ที่สามารถรวมพลังทุ่มสุดฤทธิ์ปิดเจดีย์หรือยังความสำเร็จแห่งการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ได้อย่างอัศจรรย์
บทสรุปจากยุคสถาปนา
สู่ยุคแห่งการอนุโมทนา

          เมื่อการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์สำเร็จลงด้วยพลังทุ่มเทอันมหาศาล และเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาอันกอปรด้วยปัญญา จึงถือเป็นความปลาบปลื้มของ ผู้มีส่วนในการสถาปนาทั้งหลายที่จะคอยตามระลึกถึงบุญใหญ่ครั้งนี้ ด้วยความปีติภาคภูมิใจ แต่คงจะไม่ลืมที่จะรำลึกถึงโอวาทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้ไว้ว่า  การสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์นี้ แม้สำเร็จลง แต่จะมิใช่เพียงได้ร่วมบริจาค และมีส่วนในการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ครบถ้วนแล้วเท่านั้น แต่ยังต้องมีบทบาทของการเป็นเจ้าของ ที่จะต้องคอยสอดส่องตรวจตราดูว่า ยังมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องและ สิ่งใดยังไม่สมบูรณ์ จะได้ร่วมมือกันที่จะยังความสำเร็จสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นเพราะนับจากนี้ไป จะเป็นยุคแห่งผู้ ตามมาภายหลัง  จะมาร่วมอนุโมทนา และร่วมกันทำนุบำรุงรักษาให้มหาธรรมกายเจดีย์ยังคงเป็นศรีสง่าและเป็นที่ กราบไหว้บูชาของเหล่ามนุษย์  และเทวดาทั้งหลายต่อไปสู่อนาคตอีกนับพันปี
วันคุ้มครองโลกโอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
____________________________________________________________________________

          กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้เป็นประธาน กระผมกราบขอโอกาส ขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และสหธรรมิกทุกรูป กระผมรู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณ ทุกรูปได้เมตตามารับไทยธรรมกว่า ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ และให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรสำหรับวัดที่เปิดเป็นศูนย์อบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑ แสนรูป และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคนทั่วไทย อีกทั้งยังได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ในวันคุ้มครอง โลกด้วย ภาพมหาปีติในวันนี้ เป็นภาพอันงดงาม นำมาซึ่งความน่าเสื่อมใสและความปลื้มปีติใจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัททั้ง ๔ ที่มีหัวใจเป็นดวงเดียวกัน เหมือน ดวงตะวันที่มีดวงเดียว โดยเฉพาะในยามนี้ พระพุทธศาสนากำลังมีภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท ทั้ง ๔ จะต้องช่วยกันปกป้อง ฟื้นฟู และกอบกู้พระพุทธศาสนา วิถีทางหนึ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง คือ จะต้องเร่งสร้างศาสนทายาททั่วพื้นแผ่นดินไทย ให้มีผู้มีบุญญาธิการมาสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนา และเร่งพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง โครงการอุปสมบทหมู่ ๑ แสนรูป ในช่วงเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในภาวะวิกฤต ถ้าหากสังฆมณฑล ช่วยกันผลักดันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เชื่อว่าการกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามนี้จะต้องบรรลุผลอย่าง แน่นอน

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล