วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖ โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

เรื่องเด่น

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

  

 

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ ๖

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

          วันนี้เป็นวันมหัศจรรย์ของลูกทุกคน ที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ บุญสถาน ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ แห่งนี้

          ลูกทุกคนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันยิ่งใหญ่ โดยเป็นต้นบุญต้นแบบของเยาวชนที่ดีของโลก ในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลคนเปลี่ยนโลก Change the World ครั้งที่ ๖ ซึ่งที่ผ่านมา ลูกทุกคนก็ได้ตั้งใจร่วมกันทำกิจกรรมแห่งความดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและพระพุทธศาสนา แล้วลูกทุกคนก็พบว่า การทำความดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราตั้งใจจะทำ ไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐินสัมฤทธิ์หลายร้อยวัดที่ผ่านมา หรือการถวายมหาสังฆทาน อีกหลายวัด เป็นต้น

          ความดีทั้งหมดที่ลูกทุกคนได้ทำ ล้วนมีความสำคัญต่อตัวลูกทุกคน ต่อพระศาสนา และต่อโลกใบนี้ เพราะโลกในยุคปัจจุบันนี้ กำลังต้องการผู้นำแห่งความดีด้วยการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับชาวโลกอีกหลายพันล้านคน ที่มีโอกาสได้พบเห็นการทำความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ดังนั้นลูกทุกคนจึงเป็นผู้นำต้นบุญต้นแบบ ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่มีทั้งความเก่งและความดี มีความรู้คู่กับศีลธรรม ซึ่ง ๒ สิ่งนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเยาวชนและทุก ๆ คนบนโลกใบนี้

          ดังนั้น ลูก ๆ เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะต้องพร้อมเสมอ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับตัวของเรา กับทุก ๆ คนในครอบครัวของเรา กับสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และโลกใบนี้ หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจทุกครั้ง ที่ได้รับทราบเรื่องราวดี ๆ ที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้สร้างความดี เช่น ไปร่วมกันรับบุญโปรยกลีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ ๑,๑๒๗ รูป ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ที่ผ่านมา และไปช่วยกันพัฒนาวัด ไปปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาดเสนาสนะวัดที่ประสบอุทกภัยทั้งก่อน และหลังน้ำลด เป็นต้น

          และลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ได้ทำกิจวัตรแห่งความดี ๑๐ ประการ ผ่านวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิตติศัพท์แห่งความดีงามของลูกทุก ๆ คน เป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมาก  โดยเฉพาะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นของลูก ๆ เด็กดี  V-Star ที่มีพัฒนาการทางความคิด คำพูด และการกระทำ ที่สูงส่ง ดีงามขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวของเราแล้ว ยังเป็นผลดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ไปจนถึงประเทศชาติอีกด้วย ทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และจะขยายไปจนกลายเป็นสันติภาพของโลกได้

          ดังนั้น สิ่งที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้กระทำอยู่นี้ จึงไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญมาก เพราะลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน คือบุคคลสำคัญของโลก คือเยาวชน ต้นบุญต้นแบบของโลก ที่จะรวมพลังกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ไปสู่ยุคที่มีศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดได้ ดังนั้น ลูก ๆ เด็กดี V-Star จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมความดีงาม เพื่อที่เราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกที่สมบูรณ์ หลวงพ่อขอฝากอนาคตของโลกอันสดใส และความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของพระพุทธศาสนาไว้กับลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คน

         ท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุก ๆ คน จงเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ และในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับท่านประธานในพิธี ท่านผู้บริหารการศึกษาและ สถานศึกษา ท่านคณาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี และพี่วี (V) ทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีส่วนสนับสนุนงานบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ร่ำรวยเป็น มหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย โดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล