วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ คำว่า “ดุสิตบุรี” มีในพระไตรปิฎกหรือไม่? หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์?

เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คำว่า “ดุสิตบุรี” มีในพระไตรปิฎกหรือไม่?
หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์?


ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

     เรื่องคำว่า “ดุสิตบุรี” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกคนไม่ชอบวัดพระธรรมกายในโลกโซเชียลนำไปตีประเด็นล้อเลียน แถมเหน็บแนมว่า “คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก” ซ้ำยังค่อนขอดว่า “ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย”

      หากอ่านมาถึงบรรทัดนี้ ก็อยากให้ลองเปิดใจกว้าง ๆ  ดูว่า เราคล้อยตามกับสิ่งที่เขาคอมเมนต์กันมาแบบมั่ว ๆ หรือเปล่า? และที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เคยหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านหรือเปิดดูบ้างไหม? คราวนี้เราลองมาดูข้อมูลที่แท้จริงกันบ้างว่า คำว่า “ดุสิตบุรี” หมายถึงอะไร?

    “ดุสิตบุรี” หมายถึง “สวรรค์ชั้นที่ ๔ หรือสวรรค์ชั้นดุสิต” ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง

     อีกทั้งคำว่า “ดุสิตบุรี” ยังมีปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง เช่น  ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๑๔ หน้า ๔๒-๔๓ ทีฆนิกายมหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร ดังนี้

       “...แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรนั้น เสด็จดำรงอยู่ใน ‘ดุสิตบุรี’ ตลอดพระชนมายุ ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ อย่างใน ‘ดุสิตบุรี’ นั้น แล้วทรงจุติจาก ‘ดุสิตบุรี’

       นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๓๒ หน้า ๒๔๗ อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ ๑ ดังนี้
 

ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

       “…สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า       วิปัสสี จุติจาก ‘ดุสิตบุรี’ บังเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี...”


ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

    จากตัวอย่างของคำว่า “ดุสิตบุรี” ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยกมาให้ดูนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่ปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่งเท่านั้น และถ้าใครต้องการค้นหาคำนี้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ก็สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลได้

    เพราะฉะนั้นคำว่า “ดุสิตบุรี” จึงไม่ใช่คำที่วัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่ใครหลาย ๆ คนเข้าใจ แต่เป็นคำเรียก “สวรรค์ชั้นดุสิต” ที่ใช้ตามพระอรรถกถาจารย์เพื่อให้จดจำกันง่าย ๆ ก็เท่านั้น


ดุสิตบุรี , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , เคลียร์ข่าววัด , พระไตรปิฏก , ทำบุญ

      ฉะนั้น เวลาจะด่าว่า จะคอมเมนต์จะโพสต์ หรือหลงเชื่ออะไร ก็อยากให้ลองเปิดอ่านพระไตรปิฎกก่อน เพราะหากเราด่าเอามัน คะนองอยากด่าวัดพระธรรมกาย เราอาจบาปหนัก เพราะพลาดไปด่าว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัว ซึ่งผลกรรมนี้จะทำให้ต่อไปเราจะกลายเป็นคนไร้ดวงปัญญา เกิดในตระกูลต่ำ และตกนรกหมกไหม้อย่างแสนสาหัสเลยทีเดียว

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล