วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดย คุณองอาจ ธรรมนิทา 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมีนาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดย คุณองอาจ ธรรมนิทา 

ภาคีพุทธฯ กว่า ๒๐ องค์กร ร่วมจัด “ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๖ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” สนองแนวทาง มส. ส่งเสริมพระภิกษุบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ พร้อมมอบทุนการศึกษาหนุนงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี

             สืบเนื่องจากเทศกาลมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาบรรจบ คณะสงฆ์ ๖ จังหวัดในเส้นทางธรรมยาตรา, องค์การพุทธโลก (พล), สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนกว่า ๒๐ องค์กร จึงได้ประสานความร่วมมือกันสานต่อการดำเนินงาน “โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ๖ แห่ง และวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ๔๘ วัด ๖ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

      นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการธรรมยาตราฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรของโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทฯ ซึ่งคณะพระภิกษุธรรมยาตราจากทั่วประเทศในโครงการกำลังเข้ารับการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่สนองตามแนวทางมติของมหาเถรสมาคมที่ต้องการมุ่งฝึกฝนพระภิกษุให้เป็นที่พึ่งทางใจ และทางสติปัญญาของประชาชน ทั้งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ก่อนที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการธรรมยาตราครั้งนี้กลับไปปรับใช้ในวัดภูมิลำเนาที่อุปสมบททั่วประเทศ เพื่อพัฒนางานพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพุทธประเพณีและร่วมส่งเสริมการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามนโยบายของคณะสงฆ์อีกด้วย ดังนั้นกิจ กรรมตลอดเส้นทางธรรมยาตราจึงมุ่งเน้นสานสัมพันธ์ชุมชนชาวพุทธด้วยการสร้างบุญทำความดีสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธในแนวทางรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ อาทิ การสร้างความสุขและความปลื้มใจแก่สาธุชนด้วยบุญสามัคคีตักบาตรพระภิกษุนับพันรูป, การจัดปฏิบัติธรรมในมหกรรมเจริญพระพุทธมนต์ฯ บำเพ็ญจิตตภาวนา ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา, การรวมศรัทธาผู้รักการให้สร้างสาธารณกุศลมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในเส้นทางฯเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี, กิจกรรมสานสามัคคีเครือข่ายบวรร่วมทำความสะอาดวัด ดูแลรักษาศาสนสถานให้เป็นรมณียสถานศูนย์รวมใจและแหล่งสร้างความสุขของชุมชน, งานบุญแห่งความกตัญญูรู้คุณปุพพเปตพลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ, การร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานที่ศึกษาชีวประวัติและปฏิปทาในการสร้างบารมีของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, การจุดประทีปและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เป็นต้น”

           จึงขอเรียนเชิญผู้มีกุศลศรัทธามาร่วมกันสร้างบุญทำความดีในครั้งนี้ร่วมกัน และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ทาง Facebook Page : เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก หรือ @dhammakayaworld ติดตามภาพกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.dhammakaya.net, www.dmc.tv พร้อมทั้งร่วมงานบุญพิธีที่จัดขึ้น ณ อนุสรณ์สถานฯ พร้อมกันทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดทาง www.gbnus.com


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมีนาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดย คุณองอาจ ธรรมนิทา 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยองค์กรภาคฯ สานต่อโครงการแสดงนิทรรศการและจัดฉายภาพยนตร์สามมิติ เพื่อยกระดับการดำเนินโครงการรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕

          ในวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวรฯ ได้สานต่อกิจกรรมการจัดนิทรรศการประกอบการแสดง “โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา” ภายใต้แนวคิด “เก่ง ดี มีศีล ๕ มุ่งหน้าไทยแลนด์ ๔.๐” และจัดฉายภาพยนตร์ด้วยเทคนิคเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง “พุทธประวัติ” ซึ่งขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากผลตอบรับที่ดีในงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการยกระดับขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และชุมชนคุณธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “พระพุทธศาสนา ๔.๐” อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๙-๔๔๙๓-๙๖๔๗


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมีนาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดย คุณองอาจ ธรรมนิทา 

พระนิสิตฯ มจร. รับถวายสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ จากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

    ผู้แทนนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นำโดยพระอนันตชัย อธิปญฺโญ หัวหน้าโครงการจิตอาสาพัฒนา “แบ่งปันรอยยิ้ม” ได้เมตตารับถวายสิ่งของจากเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก โดยมี ดร.กนกรัตน์สิริ ทวีสุข พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และคณะ เป็นผู้แทนถวาย ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสือ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมีนาคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดย คุณองอาจ ธรรมนิทา 

ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕”  เดินสายประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมทำข่าวต่อคณะสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

          นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พร้อมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เดินทางเข้าพบคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด และเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมตามโครงการฯ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล