วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันที่โลกกลับมาสว่างอีกครั้ง

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วันที่โลกกลับมาสว่างอีกครั้ง

         วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ คือวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีบารมีเต็มเปี่ยมในระดับที่พญามารมิอาจขวางกั้นการบรรลุธรรมของท่าน ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ในค่ำคืนนี้ และมีผลให้โลกนี้สว่างไสวขึ้นอีกครั้งด้วยแสงแก้วแห่งพระรัตนตรัย

         เย็นวันนั้น ภายในอุโบสถวัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ตั้งสัจจาธิษฐานว่า “ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต” นี้เป็นเพราะท่านตระหนักดีว่า ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิต


       ในวันนั้น ท่านยังตั้งมโนปณิธานด้วยว่า ถ้าท่านได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้ว ท่านจะเป็นทนายแก้ต่างยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดชีวิต

        หลังจากบรรลุธรรมแลว้  พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ  มุ่งมั่นค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกายตลอดชีวิตของท่าน โดยนำสิ่งที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราปฏิบัติด้วยวิธีง่าย ๆ จนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง และสรุปเป็นคำสอนสั้น ๆ ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”

       นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ยังมีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้านิพพานให้หมดทุกภพภูมิเลยทีเดียว ท่านจึงเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่างยากจะหาผู้ใดเปรียบได้


        ถ้าหากไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ก็จะไม่มีการค้นคว้ารื้อฟื้นวิชชาธรรมกายกลับคืนขึ้นมาใหม่ พวกเราก็จะไม่รู้จักแผนผังชีวิต ๑๘ กาย ไม่รู้ว่า “พระธรรมกาย” มีอยู่ในตัวของทุกคน และไม่รู้ว่าจะปฏิบัติให้เข้าถึงได้อย่างไร การมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราในชาตินี้ ก็จะเสียโอกาสไปมากมาย ชนิดที่ยากจะมีใครประเมินความเสียหายได้ครบถ้วน

         ด้วยรำลึกในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ผู้มีเชื้อสายวิชชาธรรมกายจึงมาประชุมรวมกัน เพื่อประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และในโอกาสครบ ๑๐๑ ปี แห่งการค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ก็เช่นกัน ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ทั่วโลกต่างระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่าน และมาประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ

       สำหรับที่วัดพระธรรมกายในประเทศไทยนั้น มีกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำดังนี้ ภาคเช้ามีพิธีตักบาตรภาคสายร่วมใจกันประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 


       หลวงพ่อทัตตชีโวเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


 

       ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ภาคเย็นร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์ เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับพระธรรมยาตรา ภาคค่ำมีพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ ๗๑๑,๑๐๑,๑๐๑ จบ และที่พิเศษสุดก็คือในคืนนี้มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเปิดทั้งคืน ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จำนวนมากจึงพร้อมใจกันเข้าไปปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำบุญจากการปฏิบัติบูชานี้บูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน

 

      การที่เราได้มาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ในวันนี้ นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านแล้ว ยังเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเรา เพราะนี้คือการบูชาทักขิไณยบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมสายบุญกับท่านให้แน่นหนาขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พวกเราได้ไปเกิดสร้างบารมีร่วมกับท่าน ได้อาศัยร่มเงาของท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษา และจะได้ศึกษาวิชชาธรรมกายกับท่านตลอดไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากอุ้งมือมาร

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร