วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การทำความดีต้องไม่มีพอ

ดับไฟใต้
เรื่อง : มาตา

การทำความดีต้องไม่มีพอ

      มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งในพระนิพนธ์เรื่อง "ความดีเปรียบประดุจแสงสว่าง" ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) กล่าวถึงเรื่องการทำความดีเอาไว้ว่า…

        ความดีหรือบุญกุศลเปรียบเสมือนแสงไฟ ผู้ที่ทำบุญทำกุศลอยู่สมํ่าเสมอและเพียงพอ ก็เหมือนผู้มีแสงสว่างอยู่กับตัว แม้ดูเหมือนไม่ได้รับผลของความดี และบางครั้งเหมือนทำดีไม่ได้ดี ก็เหมือนจุดไฟท่ามกลางแสงสว่างยามกลางวัน ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากแสงสว่างนั้น แต่ถ้าตกคํ่ามีความมืดมาบดบัง แสงสว่างนั้นย่อมปรากฏขจัดความมืดให้สิ้นไป แลเห็นอันตรายที่อาจมีอยู่ได้ จึงสามารถหลีกพ้นอันตราย ดำรงตนอยู่ได้ด้วยดีพอสมควรกับความดีที่ทำไว้


        ตรงกันข้ามกับผู้ไม่ได้ทำความดี ซึ่งเหมือนกับผู้ไม่มีแสงสว่างอยู่กับตัว ขณะยังอยู่ในที่สว่างก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่เมื่อใดตกไปอยู่ในที่มืดคือที่คับขัน ย่อมไม่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างสวัสดี ภัยอันตรายมาถึงก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่อาจหลีกพ้นได้ 

        อนึ่ง ในพระนิพนธ์เรื่องนี้ยังมีขอความยํ้าเตือนใจไว้ด้วยว่า การทำความดีต้องไม่มีพอ ต้องทำให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพราะไม่มีใครประมาณได้ว่า เมื่อใดจะตกไปในที่มืดมิดขนาดไหน ต้องการแสงสว่างมากเพียงใด ถ้าไม่ตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมายนัก มีแสงสว่างมากไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าตกเข้าไปในที่มืดมิดมากมาย แสงสว่างน้อยก็จะไม่เพียงพอที่จะเห็นอะไร ๆ ได้ชัดเจน การมีแสงสว่างมากจะช่วยให้รอดพ้นจากการสะดุดหกล้ม ลงเหวลงคู หรือตกเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายจนถึงตายได้

    ผู้ไม่ประมาทในชีวิตจึงหมั่นทำความดีอยู่เสมอ แม้หมู่คณะวัดพระธรรมกายก็เช่นกัน พวกเราก็ตั้งใจทำความดี ทำบุญกุศลอยู่เป็นนิจ ทั้งทาน ศีล ภาวนา และยังช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง อาทิ มีการจัด พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา) อย่างสมํ่าเสมอเป็นปีที่ ๑๕ แล้ว ทั้งนี้เพื่อถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธ


         เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ที่ผ่านมา ก็มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา โดยมีพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ไปร่วมพิธีและมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย และในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๒ ด้วย

         การทำความดีแบบไม่มีพอนั้น แม้อาจมีคนมากมายไม่สนใจ แต่เราก็จะทำยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้มีแสงสว่างมาก ๆ เอาไว้ก่อน เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่า วันหนึ่งวันใดเราอาจต้องการแสงสว่างในปริมาณที่มากมาย เพื่อนำมาใช้ในยามจำเป็นก็ได้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร