วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์

       สวัสดีครับ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระผมและทีมงานในนามผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ประสานความร่วมมือกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก โดยขับเคลื่อนผ่านพลัง “บวร” เพื่อให้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง จึงขอนำเรื่องราวและภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

 

น้อมถวายเครื่องบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แด่สมเด็จพระสังฆราช
          เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เข้ากราบน้อมถวายเครื่องบริโภคสมทบการตั้งโรงทานตามพระดำริฯ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้รับมอบถวาย ณ อาคารสัมฤทธิ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสนับสนุนการตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช 
        พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนถวายกำลังใจแด่คณะสงฆ์ ส่งแรงใจถึงพุทธบริษัท ญาติโยม และภาคีเครือข่ายฯ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญเป็นสมานฉันท์ ในยามที่ประเทศชาติมีภัย ประชาชนร่วมชาติได้รับความยากลำบาก สนองตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการ “จัดตั้งโรงทานตามพระดำริฯ” เพื่อแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ โดยในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินงาน ณ วัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี วัดชินวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปทุมธานี วัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง วัดทวีการะอนันต์ อำเภอคลองหลวง และในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินงาน ณ วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี วัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา วัดสายสุวพรรณ อำเภอคลองหลวง

 

มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-๑๙ ถึงประชาชนในพื้นที่
ผ่านนายอำเภอคลองหลวง

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาดพกพา ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด แก่คุณนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เพื่อเป็นสาธารณสงเคราะห์ ส่งต่อถึงประชาชนและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน


น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แด่คณะสงฆ์ และเป็นสาธารณสงเคราะห์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
       ในช่วงตลอดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อาทิ Face Shield หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น แด่วัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท บาร์เทอร์ สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงศ์ จันทร์ทอง ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา น้อมถวายอุโมงค์โฟม Anti COVID-19 สำหรับพ่นละออง Ethyl Alcohol เป็นสาธารณสงเคราะห์บริการประชาชนที่มารับอาหารจากโรงทานตามพระดำริฯ ตามวัดต่าง ๆ อาทิ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) วัดบางหลวง วัดบางเดื่อ วัดสว่างภพ วัดเกิดการอุดม วัดคุณหญิงส้มจีน วัดสายสุวพรรณ วัดทวีการะอนันต์ วัดบางขัน วัดลาดสนุ่น วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม วัดลานนา วัดมงคลรัตน์ วัดดอนใหญ่ วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ วัดโพสพผลเจริญ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน


น้อมถวายผักปลอดสารพิษสมทบหอฉัน - ตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
       ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี น้อมถวายผักปลอดสารพิษ ผลิตผลจากแปลงเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองสู้ภัยโควิด-๑๙ โดยการดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย แด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีดำริมอบถวายสมทบหอฉันเพื่อนำไปทำภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร และสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

       โดยเมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมถวายผักกาดขาวปลอดสารพิษจำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม แด่โรงทานวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี ต่อมาในวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมถวายผักบุ้งปลอดสารพิษ จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม แด่โรงทานวัดดอนใหญ่และวัดโพสพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้น้อมถวายผักกวางตุ้งปลอดสารพิษ จำนวน ๘๐๐ กิโลกรัม แด่โรงทานวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี และโรงทานวัดสมุหราษฎร์บำรุง อำเภอลำลูกกา โดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้น้อมถวายผักบุ้งปลอดสารพิษ จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม แด่โรงทานวัดสายสุวพรรณ โรงทานวัดบางขัน และโรงทานวัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง


ร่วมตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
        ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่องพร้อมดื่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ สมทบการจัดทำถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สมทบสนับสนุนโรงทานวัดต่าง ๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ อาทิ ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง ณ วัดสายสุวพรรณ วัดทวีการะอนันต์ วัดคุณหญิงส้มจีน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ณ วัดบางหลวง วัดบางเดื่อ ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกา ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม วัดดอนใหญ่ เป็นต้น

     ในท้ายที่สุดนี้ กระผมและทีมงานขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงทุกภาคส่วน ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยการแบ่งปัน ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล