วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " พลังศรัทธาไร้พรมแดน "

 

 

             กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ แม้จะยังเป็นเดือน ที่สภาพอากาศแปรปรวน
ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจ จะเดินทาง จะทำกิจกรรมใดๆ ก็ยังไม่ค่อยสะดวกนัก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ถือ เป็นฤกษ์งามยามดี ของชาวพุทธคือ การก้าวเข้าสู่เทศกาล เข้าพรรษาไตรมาส แห่งการฝึกฝน อบรมตนเอง และปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

            ครั้งนี้ เหล่าอุบาสก ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า ที่จะสละเพศฆราวาส มุ่งสู่การบรรพชาอุปสมบท ฝึกฝนอบรมตนเอง ใช้ชีวิตอย่างผู้สละโลก ได้ เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ จากนานาประเทศ หลายชาติ หลายภาษา ทั้งออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรีย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น มุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เพื่อจุดมุ่งหมาย เดียวกัน คือการอบรม "ธรรมทายาท นานาชาติ"

            ระยะการอบรมเป็นเวลาเกือบ ๒ สัปดาห์ เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ ๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมทายาทหลายวัยจำนวนกว่า ๕๑ ท่าน เข้ารับการอบรมเบื้องต้นด้วยการรักษาศีล ๘ ศึกษาธรรมะ ขั้นพื้นฐานและปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมบวช

            อะไรหนอ? ที่ทำให้อุบาสก ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมเหล่านี้ มีความสนใจศึกษาพุทธศาสนา จนกระทั่งตัดสินใจเข้ารับการบรรพชา อุปสมบท บางท่านไม่เพียง แต่เปลี่ยนมา นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ต้องถือว่าครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเลยทีเดียว

            วันเวลาที่รอคอยของทั้งผู้บวชและผู้สนับสนุน การบวชก็มาถึง วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วันบรรพชาและอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๓ โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

            วันนี้เป็นวันแห่งความสุขที่น้ำตาหลั่งไหล ใครจะเข้าใจความรู้สึกคำว่า ซาบซึ้ง ได้ดีเท่าเหล่านาคธรรมทายาททั้ง ๕๑ ท่าน ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมศาสดา ที่สั่งสอนให้มนุษย์พบหนทางพ้นทุกข์ ซาบซึ้งในพระคุณ ของคุณพ่อคุณแม่ที่เฝ้าถนอม เลี้ยงดูอุ้มชูจนเติบใหญ่ให้ ได้มาบวชในวันนี้ และซาบซึ้งกับน้ำใจของเพื่อนร่วมโลก ซึ่งบางคนเพิ่งพบหน้ากัน เป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ก็มาร่วมกันสนับสนุน ให้เกิดการบวชครั้งนี้ขึ้น โลกนี้ยังดำรงอยู่ได้ เพราะมนุษย์เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน สันติภาพก็เริ่มต้นจากจุดนี้

             ความเป็นมาของธรรมทายาทนานาชาติกว่าจะมาถึงวัดพระธรรมกาย บางท่านรู้จัก พระพุทธศานา ผ่านเว็บไซต์ ของวัดพระธรรมกายทาง อินเทอร์เน็ต บางท่านมีภรรยาเป็นชาวไทย บางท่านเคย นั่งสมาธิ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม และวัดสาขาในต่างประเทศ แล้วประสบกับผล ของการ ปฏิบัติธรรมที่ดี จึงอยากศึกษา และปฏิบัติธรรม เพิ่มมากขึ้น หลายท่านกล่าวว่า มาครั้งนี้ เพราะต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อตนเอง

             มีอีกหลายท่านต้องการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดี พัฒนาตนเองให้สามารถ ใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุข ในขณะที่อีกหลายท่าน เป็นลูกพระธัมฯ ในต่างแดน ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่าการบวช เป็นการสั่งสมบุญบารมีที่ดีที่สุด ที่จะนำพาตนให้รอดพ้นจากภัยในวัฏสงสาร ไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ที่สุดแห่งธรรม

             จากประวัติความเป็นมาของธรรมทายาทรุ่นนี้ ทุกๆ ท่านมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือ เมื่อได้ทดลองศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ว สัมผัสถึงสันติสุขภายใน ค้นพบศักยภาพอีกด้านหนึ่งของตนเอง ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

             ไม่ว่าจะด้วยแรงบันดาลใจอย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่บังเกิดขึ้นแล้ว คือ ประโยชน์ตน ที่ได้รับ การพิสูจน์มาแล้วไม่เคยแปรเปลี่ยน การศึกษาปฏิบัติธรรม ย่อมสามารถกล่อมเกลาจิตใจให้นุ่มนวล บังเกิดสันติสุขภายในใจท่วมท้น เกิดความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่ง อย่างไม่มีประมาณ

             ประโยชน์ท่าน ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปก็คือ สันติสุขภายในใจที่เริ่มจากหนึ่ง ย่อมส่งผลให้ เกิดครอบครัวสันติสุข ที่ทำงานสันติสุข และหากมีผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น ชุมชนสันติสุข ก็ย่อมบังเกิดขึ้น จากหนึ่งครอบครัว ขยายเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน และเป็นล้านครอบครัว ก็ย่อมขยาย จากหมู่บ้านแห่งสันติสุข เป็นมณฑลแห่งสันติสุข เป็นประเทศแห่งสันติสุข และเมื่อหลายล้าน ครอบครัว ปฏิบัติธรรมจนสัมผัสกับสันติสุขภายในแล้ว สันติภาพโลก ก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียกร้องหา

             จากหนึ่ง สู่ล้าน เป็นไปได้หากทุกใจรวมพลังประสานเป็นหนึ่งเดียว มองไปตรงจุดหมายปลายฝัน แล้วมุ่งหน้าฝ่าฟันจนกว่าฝันจะเป็นจริง อย่าหยุด อย่าช้า อย่ารีรอ เพราะชีวิตนี้สั้นนัก มิพักจะต้องกล่าวคำว่า เสียดาย เมื่อวันสุดท้ายมาถึง หากไม่ได้ทุ่มเทให้กับการสร้างสันติสุขภายใน ให้เกิดสันติภาพโลก กันอย่างจริงจัง ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายสุดท้ายคือ ที่สุดแห่งธรรม

พระเจอรัล (แบนนิสเตอร์) นิสโภ
Ven. Gerald Nisabho (Bannister)
ออสเตรเลีย


    อาตมารู้จักวัดมา ๕ ปีแล้วได้มาร่วมงานบุญใหญ่ ที่วัดพระธรรมกาย หลายครั้งคิดว่าถึงเวลา แล้วที่จะมีส่วนร่วม ในการแสวงหาเกี่ยวกับ การนั่งสมาธิมากขึ้น เพราะอาตมาฝึกสมาธิ มาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีผล การปฏิบัติธรรมที่ดี อาตมาอาจยังปฏิบัติ ไม่ถูกวิธีแต่ถ้าหากมีคนช่วยแนะนำ อาตมาอาจจะปฏิบัติ ได้ถูกต้องและ นั่นคือเหตุผลที่ อาตมา มาบวชที่นี่ อาตมาประทับใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาตมาคิดว่า คนเราควรสนใจ ศาสนาพุทธมากขึ้น เพราะศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่โตเร็ว ที่สุดของโลก และศาสนาพุทธ ก็ไม่ใช่ศาสนา ที่ยากจะปฏิบัติตาม สำหรับคนทั่วไปเพียง แค่รักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และมีไว้สำหรับ การดำเนินชีวิต นั่นทำให้อาตมาคิดว่าคนเราควร จะหันมา เรียนรู้พุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

พระไนเจิล (เรนส์) ฐานิโย
Ven. Nigel Tฺhaniyo (Rains)
ออสเตรเลีย

    อาตมาไม่เคยได้รับ ความเคารพ จากผู้คนที่ไหนเลย แต่คนที่นี่ ให้ความรู้สึก ที่ดีต่ออาตมาทุกคนเป็นคนดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำให้อาตมารู้สึกว่า อาตมาเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวที่นี่ อาตมา คาดหวังว่า จะได้บุญมากๆ จากการบวชครั้งนี้ และอยากแบ่งบุญ ให้ทุกคน ที่ออสเตรเลีย พร้อมทั้งอธิษฐานว่าให้พวกเขา ได้มาร่วมบุญ
ที่วัดพระธรรมกายเช่นเดียวกันและมีโอกาส ได้มาบวชเหมือนอาตมา ซึ่งจะมีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะ ไปทั่วโลก ช่วยขยายธรรมะ ไปสู่จิตใจทุกคน


พระแอนดรู (เคาแอน) อชิโต
Ven. Andrew Ajito (Cowan)
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

      อาตมารู้สึกดีเพราะที่นี้ให้ ความสำคัญเกี่ยวกับสมาธิและ ส่งเสริมการนั่งสมาธิ ดังนั้นเมื่ออาตมา มาที่นี่ครั้งแรก อาตมามีความสุขมาก การนั่งสมาธิเป็น สิ่งที่ดีมากๆ และสมาธินี่เองทำให้อาตมา อยากมาวัดบ่อยๆ อาตมาได้ทราบถึงโครงการ ที่หลวงพ่อมีดำริ โครงการหลายๆ โครงการเหล่านั้น เป็นโครงการ ที่ดีไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น แต่เพื่อคน ทั่วโลกด้วย อาตมารู้สึกประทับใจกับงาน ของวัดพระธรรมกายนั้น ทำเพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีด้วยการ ส่งเสริมการรักษาศีล และนั่งสมาธิ


พระโรเบิร์ต (บิชอบ) กิตฺติปฺโ
Ven. Robert Kittipanno (Bishop)
แมสซาชูเซส สหรัฐอเมริกา

   อาตมารู้จักวัดจากอินเทอร์เน็ตและได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ว่าวัดพระธรรมกายทำอะไรบ้าง ที่ตั้งของวัดพระธรรมกาย และศูนย์สาขาของ วัดพระธรรมกาย อาตมาประทับใจที่มา วัดพระธรรมกายเป็น วัดที่ใหญ่ และเห็นแนวทางการ ทำงานของวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีแนวทางในการสอน ธรรมะที่ดีมากๆ อาตมา อยากจะเรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสมาธิมากยิ่งขึ้น และอยากฝึกปฏิบัติธรรม อยากเป็นชาวพุทธ ที่ดีขึ้น


พระแอรอน (สเติร์น) ธีรปฺโ
Ven. Aaron Dhirapanno (Stern)
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริก

     อาตมาเคยบวชระยะสั้น เมื่อนานมาแล้ว และอาตมาก็ ประทับใจมาก และรู้สึกอยากจะกลับมาบวช และโครงการนี้ ทำให้อาตมารู้สึกว่า นี่เป็นโอกาสที่ครั้งหนึ่ง จะได้มีโอกาส พบกับคร ูผู้สอนสมาธิ ที่ดีมีโอกาสได้รู้จักตนเองมากขึ้น และเรียนรู้การ ที่จะช่วยเหลือ ผู้อื่นมากขึ้น


พระข่าย (จวิ้น) คุตฺตสีโล
Ven. Kai Jiun Guttasilo
ไต้หวัน

      ทุกๆ วันของที่นี่ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นชีวิตที่มี ความสุขมาก รู้สึกประทับใจ จนไม่สามารถ อธิบาย ออกมาเป็น คำพูดได้ กระผมได้พบ เห็นคนไทย ซึ่งเป็นผู้มี ความเคารพ และศรัทธา ในพระพุทธศาสนา จนฝังรากลึก เข้าไปใน ร่างกาย และจิตใจ เห็นแล้วรู้สึก ว่าคนไทยเป็น ผู้ที่มีความ โชคดี อย่างที่สุดที่ได้เกิด ในประเทศที่มี พระพุทธศาสนา และโชคดียิ่งกว่านั้นก็คือ ประเทศนี้มีวิธีการ ปฏิบัติธรรม ให้ถึง พระในตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆ เข้าใจง่าย และปฏิบัติง่ายด้วย เพียงแค่ มีร่างกาย และจิตใจ ก็สามารถเข้าถึง องค์พระในตัวได้ 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร