วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ อยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

อยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕
ผู้ให้ทานเวลาไปเกิดเป็นเทวดา ย่อมได้รับของที่เป็นทิพย์อันเลิศกว่าผู้ไม่ให้ ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย...อ่านต่อ
การที่ใครจะเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดๆได้ ผู้นั้นจะต้องฝึกตัวและทำสมาธิแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันมาแล้วทั้งสิ้นแม้ในอดีตที่ผ่านมาพระอาจารย์หลายๆ ท่าน เวลาจะฝึกให้ลูกศิษย์เข้าถึงธรรมะละเอียด ก็ต้องดำเนินรอยตามการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์...อ่านต่อ
เวลาทำบุญอะไรก็ตามคุณยายสอนให้อธิษฐานว่าเกิดมาทุกยุคทุกสมัย ขอให้ปราศจากคนพาล ให้ข้าพเจ้าหมดเวรหมดกรรม พอเกิดมาขอให้เห็นธรรมะใสๆ ไปทุกภพทุกชาติ...อ่านต่อ
ชีวิตจริงคือเรื่องราวของชีวิตในชาติปัจจุบัน... แต่ความเป็นจริงของชีวิต คือเรื่องราวของชีวิตในอดีตมาใน ปัจจุบันสู่อนาคต เราเป็นใคร? มาจากไหน? มาทำอะไร? แล้วจะไปไหน?...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ป้ายนี้อยู่หน้าบ้านของลูกผู้มีบุญทุกคน เพื่อที่จะแจ้งให้ชาวพุทธที่หลงลืมสิ่งที่ดีงามนี้ ได้หวนย้อนกลับคืนมาถึงในวันที่โลกยังใสอยู่...อ่านต่อ
สวัสดีค่ะ ยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน "อยู่ในบุญ" ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ขออนุโมทนาบุญกับงานบุญทุกๆ บุญกับทุกๆ ท่านด้วยนะคะ ทำบุญให้นึกถึงบุญและ "อยู่ในบุญ" ตลอดเวลานะคะ ...อ่านต่อ
วันกตัญญ เมื่อวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ พระวิจักษ์ สุทธิวโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมฝรั่งเศส และคณะได้รับนิมนต์จากวัด เวียดนามร่วมงาน วันกตัญญของชาวพุทธ...อ่านต่อ
ในอดีตกาล มีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อวิสัยหะ มีใจรักในการให้ทาน ท่านรักการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจ เหมือนลมหายใจที่ขาดไม่ได้ ได้บริจาคทรัพย์ทุกวันๆ ละ ๖ แสน...อ่านต่อ
พลังใจนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีขอบเขต แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ถึงความสำคัญอันนี้ แต่ใจที่ทรงพลังจะต้องเป็นใจที่.. .ใสบริสุทธิ์ จึงจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตไปสู่เป้าหมายได้...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล