วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ งานบุญข่าวบุญในประเทศ

งานบุญข่าวบุญในประเทศ
โดยปิเณติ

        สวัสดีค่ะ ยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน "อยู่ในบุญ" ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ขออนุโมทนาบุญกับงานบุญทุกๆ บุญกับทุกๆ ท่านด้วยนะคะ ทำบุญให้นึกถึงบุญและ "อยู่ในบุญ" ตลอดเวลานะคะ 


     มุทิตาสักการะ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมคณะมุทิตาสักการะแด่พระครูสิริพัฒนาพร เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสาม ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


          บรรยายธรรม ร.ร.อนุบาลบุญสม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระอาจารย์มหากิตติ รตนโชโต นำนั่งสมาธิและบรรยายธรรมเรื่อง มงคลชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับคณะครู อาจารย์ ร.ร.อนุบาลบุญสม จำนวน ๖๐ ท่าน นำโดยกัลฯบุญสม สมารักษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญสม จ.จันทบุรี


        เยี่ยมชมวัด เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ สภาวัฒนธรรม อำเภอคลองหลวง โดย น.พ.พรชัย พิญญพงส์ ประธานสภา วัฒนธรรม จ.ปทุมธานี และประธานสภาวัฒนธรรม อ.คลองหลวง ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมกันนี้ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย กัลฯวิระศักดิ์ ฮาดดา หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับ และสนับสนุนอนุเคราะห์ข้าวกล่อง น้ำดื่ม แก่คณะสภาวัฒนธรรมด้วย 


        เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมดีแทค พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมดีแทคเพี่อพนักงาน ในบริษัท เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ ณ บริษัทโทเทิล เอ็กแซคคอมมิวนิเคชั่น ชั้นที่ ๓๐ อาคารชัย ถ.วิภาวดีรังสิต มี พนักงานในบริษัทร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน


         สัมมนาฟ้าใหม่ กองอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาด จัดงานสัมมนาฟ้าใหม่ ๓ ให้กับอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย เยาวชนผู้เสียสละเพื่องานพระพุทธศาสนา จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ณ ศาลาจาตุมหาราชิกา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ 


         ทำบุญศูนย์ฯ ทะเลบุญ ภาคนครหลวง ๓ และศูนย์ปฏิบัติธรรม ทะเลบุญ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่ว่าที่พระเปรียญธรรม ๙ ประโยคจากวัดพระธรรมกาย จำนวน ๒๐ รูป ณ ศูนย์ฯ ทะเลบุญ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ .รัชดาภิเษก-คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ 


       ตักบาตรเข้าพรรษา ภาคนครหลวง ๖ ร่วมกับชาวคลองด่าน จัดงานตักบาตรเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ณ บริเวณตลาดนัดคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระปลัดสำรวม สํวโร เจาอาวาสวัด แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานสงฆ์ และคุณสุรัตน์ ทัศนีย์พงษ์ เป็นประธานงานตักบาตรครั้งนี้


         สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วัดพระธรรมกายให้การเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ณ ห้องประชุมอาคารอาศรมบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ โดย คณะครูอาจารย์ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน จาก ๓๔ โรงเรียนในสังกัด สปว.คลองหลวง ร่วมประชมในครั้งนี้ 


         ภาคตะวันออกรวมใจปิดกอง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ แก้วภูธรภาคตะวันออก จัดงานสัมมนา "ตะวันออก รวมใจปิดกอง ณ ห้องประชุม ๕๐๐ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล มีผู้นำบุญร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน 


        ช่วยภัยนํ้าท่วม มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ให้หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ กัลฯวิระศักดิ์ ฮาดดา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน ๑๐,๓๕๐ ชุด ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน แสะภาคกลาง เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา


        รวมใจลูกพระราชภาคเหนือ แก้วภูธร ภาคเหนือ จัดงานสัมมนารวมใจลูกพระราชภาคเหนือ ตอน "เราพลาดไม่ได้" ให้กับผู้นำบุญภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ห้องประชุมชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


         อนุบาลฝันในฝันวิทยาสัญจร ภาคนครหลวง ๔ได้จัดปฏิบัติธรรม ระยะสั้น มีผู้ร่วมโครงการร่วม ๕๐ คนในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ณ รอแยลฮิลส์ รีสอร์ท


        รวมใจลูกพระราชฯ ภาคทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนยกัลยาณมิตรหาดใหญ่ จัดงานสัมมนารวมใจลูกพระราชฯ ภาคทักษิณ ให้กับผู้นำบุญภาคใต้ซึ่งมาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล