วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ งานบุญข่าวบุญต่างประเทศ

งานบุญข่าวบุญต่างประเทศ
โดย ขันติธรรม


      วันกตัญญ เมื่อวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ พระวิจักษ์ สุทธิวโร จากศูนย์ปฏิบัติธรรมฝรั่งเศส และคณะได้รับนิมนต์จากวัด เวียดนามร่วมงาน วันกตัญญของชาวพุทธ ณ วัดเทียนหมิน เมือง ลีย่ง ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับพระสงฟ้สายเถรวาทจากทุกวัดใน ประเทศฝรั่งเศส จำนวน ๒๙ รูป โดยเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้องบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 


      วัดภาวนานิวเจอร์ซี่ จัดอบรม Teen Retreat เมื่อวันทึ่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วัดภาวนานิวเจอ!ซี่ได้จัดอบรม Teen Retreat ให้กับเยาวชนไทยอเมริกัน เป็นรุ่นแรก ณ บ้านพัก ในเมือง Pocono Mountains รัฐเพนซิลวาฌีย สหรัฐอเมริกา โดยมืวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชนไทย-อเมริกัน ได้ทราบถึงประวัติของวัดพระธรรมกาย ประวัติของครูบาอาจารย์ และสิงที่ชาวพุทธควรรู้ เช่น การทำทาน รักษาศีล และการแกทำสมาธิ


ศูนย์ปฏิบัติธรรมร่วมโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรมไทย-มาเลเซีย

         วันที่ ๔- ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง ๒ รูปคือ พระสุจิน สุจิตฺโต และพระประครอง อุทโย ได้รับเชิญจากวัดทันเสียง (THAN HSAING TEMPLE) ร่วมจัดค่ายเยาวชนคุณธรรม โดยมีนักศึกษาชาวจีนมาเลเซียและนักศึกษาจากประเทศไทยเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน ๑๕๐ คน ทุกคนได้รับความสนุกสนาน ไดแกคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ ทึ่ดี ได้เรียนรู้ธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของความกตญญ มีวินัย ความเคารพและอดทน รวมทั้งรู้จักการสั่งสมบุญ ผลจากการอบูรมในครั้งนี้ จะทำให้เยาชนเข้าใจและเห็นคุณค่าของ พระพุทธศาสนามากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวพุทธของทั้งสองเชื้อชาติ ซึ่งจะทำให้มีการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกยาวนาน 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล