วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีที่ได้ยกมาพอสังเขปนี้ เป็นบทสรรเสริญอันไพเราะและเปี่ยมด้วยความหมายอันล้ำเลิศและลึกซึ้ง งดงามทั้งด้านภาษาที่เรียงร้อยให้เป็นมธุรสบทกวีที่ให้ความรู้สึกเคารพ รัก และเทิดทูน...อ่านต่อ
การที่ยังมีวันพระอยู่ในประเทศไทย เพราะว่าเรายังมีวัด ๓ หมื่นกว่าวัด มีพระ ๓ แสนกว่ารูปทั่วประเทศ ถ้าไม่มีวัด ไม่มีพระ วันพระก็คงไม่มีแล้ว......อ่านต่อ
เนื่องจากพวกเราได้ตั้งกองเป็นประธานกฐินกันในปีนี้ ในวันนี้จึงมารับผ้าไตรจีวร เพื่อเอาไปอธิษฐานกันที่บ้าน หลวงพ่อจึงขอถือโอกาสพูดเรื่อง หลักการบูชาอธิษฐานผ้าไตร......อ่านต่อ
วันนี้ ท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่อาตมาจะได้นำมาแสดง โดยเอาคุณธรรมของคุณยายของเรา คุณยายอาจารย์มหารัตน อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ที่ได้อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม ......อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ ผมไม่ค่อยมีความอดทนเลย ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร เวลามีเรื่องมากระทบความรู้สึกทีไร ผมแทบจะระเบิดเปรี้ยงปร้างเข้าใส่ พยายามระงับอารมณ์ แต่ไม่วายโกรธทุกที ผมจะบ้าหรือเปล่าครับ ?...อ่านต่อ
เป็นสิ่งที่ “ตะลึงโลก” ก็ว่าได้ เมื่อ “ยักษ์ใหญ่” แห่งวงการนิตยสาร ระดับมาตรฐานโลก คือ “TIME Magazine” ฉบับวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้อุทิศเนื้อหา “กว่าสิบหน้ากระดาษ”......อ่านต่อ
ผมไม่รู้หรอกนะ ว่าหลายคนจะคิดอย่างไร ถ้าผมจะเล่าความจริงบางอย่างที่ผม ได้ทำลายชีวิตและอนาคตของคนจำนวนมาก ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล