วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บวชเป็นเนื้อนาบุญ บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร

บุญพิเศษ
เรื่อง : แป้นแก้ว

 

 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
บวชเป็นเนื้อนาบุญ

บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร

 

    การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมาก ยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล ดังเช่นความตั้งใจของกุลบุตรจำนวน ๙๗ ท่าน ที่ปรารภเหตุในการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบ ๑๓๐ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์   ของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 ตัดกังวลในพิธีตัดปอยผม    


    ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะสละความสุขสบายทางโลกออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองทำหน้าที่เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ บังเกิดขึ้นท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของคุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ และกัลยาณมิตร ที่เดินทางไปร่วมพิธี    ตัดปอยผมธรรมทายาท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรมวัดพระธรรมกาย 


    ในพิธีตัดปอยผมกุลบุตรทั้งหลายได้ตัดพันธะผูกพันเตรียมก้าวเข้าสู่เพศภาวะนักบวชอย่างปลอดกังวลและแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเอง

 

 

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในพิธีเวียนประทักษิณ 
พิธีวันทาสีมา และพิธีวันทาพระประธาน


    ในวันสำคัญของชีวิตลูกผู้ชาย นาคธรรมทายาททั้งหลายได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่    ที่จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้ปกครองและสาธุชนจำนวนมากที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญตั้งแต่เช้าตรู่ เริ่มต้นด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนร่วมประกอบพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธาน    ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อพื้นที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแสดงความเคารพต่อพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถ 

 

ซาบซึ้งใจในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท


    ความเป็นระบบระเบียบในทุกพิธีกรรมน้อมนำความปลื้มปีติให้ผลิบานในดวงใจผู้ไปร่วมงาน
โดยเฉพาะในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เหล่านาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อบุพการีผู้มีพระคุณ ต่อคณะญาติมิตร และสาธุชน ยังความซาบซึ้งให้บังเกิดขึ้นด้วยถ้อยคำที่กลั่นจากใจของลูกผู้ชายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

 

 

ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพิธีบรรพชา


    ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีและให้โอวาทแก่เหล่า     ธรรมทายาท ในโอกาสนี้ท่านย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบวชบูชาธรรมครั้งนี้ ว่าเป็น  การบวชที่ทุกคนได้บุญมหาศาลประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายที่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน    ได้รับความสุขจากภายใน 


    ภายหลังพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ นาคธรรมทายาทร่วมประกอบพิธีขอสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสสัย เพื่อยกฐานะอันประเสริฐจากผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา


    จากนั้น สามเณรธรรมทายาทประกอบพิธีรับบาตรจากผู้ปกครอง ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายในภาคบ่าย

 

 

บวชเป็นพระแท้ เนื้อนาบุญที่โลกรอคอย


    ทุกช่วงเวลาในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เหล่าธรรมทายาทล้วนกลั่นจิตกลั่นใจหมั่นทำ      ความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร มุ่งหวังให้การบวชครั้งนี้เป็นการบูชาธรรมท่านอย่างแท้จริง 


    หลังจากบวชแล้ว พระธรรมทายาทเข้ารับการอบรมที่หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญที่โลกต้องการ ให้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป


    ระหว่างการอบรมพระธรรมทายาทได้ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมในพิธีตักบาตร       ฉลองพระใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย และช่วงท้ายโครงการฯ ออกเดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุ่ง

 

 

บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญมหาศาล


    การปฏิบัติบูชาด้วยการอุปสมบทหมู่ในพระพุทธศาสนา แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อ          ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเหนือเศียรเกล้า คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารนั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อท่านลงมาเกิดแล้ว ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายและมีจิตเป็นกุศลไม่คิดปิดบัง กลับมุ่งเทศน์สอนให้มหาชนเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผย เป็นพยานยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริงและดีจริง การที่กุลบุตรทั้งหลายตั้งใจอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๓๐ ปี         พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร รวมถึงการที่บุพการี คณะญาติมิตร และสาธุชน คอยให้การส่งเสริมสนับสนุนอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงเป็นทางมาแห่งบุญ        อันมหาศาลที่ไม่อาจประมาณได้ เพราะทำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ถูก    พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ที่สำคัญยังเป็นการร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดวิชชาธรรมกายให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานอีกด้วย..

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล