วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตร ถวายอาหาร คือทานที่ไม่ธรรมดา

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

ตักบาตร ถวายอาหาร
คือทานที่ไม่ธรรมดา

 

    พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยแสดง      พระธรรมเทศนาไว้ว่า ถ้าพุทธศาสนิกชน        ไม่บริจาคทาน ทุกคนปิดประตูบ้านประตูเรือนและปิดหม้อข้าวเสีย เพียงเดือนเดียวเท่านั้นจะหาพระสักองค์ก็แสนยาก (มรดกธรรม กัณฑ์ที่ ๒๙) 


    ทั้งนี้เพราะหากไม่มีใครถวายทานเลย พระก็จะไม่มีภัตตาหารฉัน ชีวิตของท่านก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ 


    ดังนั้น การสละทรัพย์นำไปแปรเปลี่ยนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง แล้วนำไปตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักบาตรเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบาก จึงมิใช่การทำทานธรรมดา แต่เป็นทานอันเลิศประเสริฐยิ่ง ที่นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตของพระภิกษุ-สามเณรเอาไว้แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการตามรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้มั่นคงถาวรสืบไปอีกด้วย และในที่สุดแล้ว ผู้ถวายยังจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล เพราะได้ถวายทานถูกทักขิไณยบุคคล

 

นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน
นายอำเภอสันทราย
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป บริเวณตลาดนัดสามแยกข้างโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครู   โกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน           นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีมอบทุนโครงการตะวันบนดอยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง พิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จากนั้นจึงตักบาตรร่วมกัน พิธีตักบาตรในครั้งนี้สร้างความปลื้มใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะจัดเป็นงานบุญประจำปีของอำเภอสันทรายตลอดไป

 

นายธัชชัย สีสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๒,๒๒๒ รูป บริเวณวงเวียน       หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบ ๒๒๒ ปี แห่งการสถาปนา      เมืองอุบลราชธานี โดยมีพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต และ     พระราชธีราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาหารตักบาตรในครั้งนี้จะนำไป          ช่วยเหลือวัด ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

 

นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายอำเภอพังโคน
ประธานฝ่ายฆราวาส

 


     เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป บริเวณสี่แยก       อำเภอพังโคน ถนนพังโคน-บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูวีรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพังโคน เป็นประธานสงฆ์ นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานประเพณีประจำปีของอำเภอพังโคน และ      ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัด       ภาคใต้ โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล