วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นิทรรศการ “ความลับของชีวิต”

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

    จากดำริของพระเทพญาณมหามุนี      ที่ต้องการจะฟื้นฟูศีลธรรมโลกด้วยการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำในการทำความดี จึงเกิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีเยาวชนระดับผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกหรือเด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่าล้านคนตลอดระยะเวลา ๗ ปี ที่ผ่านมา และทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้อนรับเด็กดีวีสตาร์ โดยมีพุทธศาสนิกชนหรือผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน     วัดพระธรรมกาย ร่วมกันจัดงาน 


    สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กดีวีสตาร์อย่างมากก็คือ นิทรรศการวีสตาร์ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ทางพระพุทธ-ศาสนาทั้งแก่เด็กดีวีสตาร์และประชาชนทั่วไป         นิทรรศการวีสตาร์ซึ่งจัดแสดงขึ้นในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ทุกปีนั้น ถือได้ว่าเป็นนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และตระการตามากที่สุดนิทรรศการหนึ่งในประเทศไทย โดยจัดแสดงบนพื้นที่กว่า ๑ ล้าน ตารางเมตร บริเวณมหารัตนวิหารคด และ        สภาธรรมกายสากล 

 


    สำหรับนิทรรศการในปีนี้ มีชื่อว่า “ความลับของชีวิต” นำเสนอเนื้อหาเรื่อง    ความลับของชีวิตมนุษย์ที่ว่า คนเราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน? อะไรคือเป้าหมายชีวิต? 


    หากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ปริศนานี้จะยังคงเป็นความลับของมนุษย์ตลอดไป มนุษย์จะไม่มีโอกาสทราบ    เลยว่า คนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี เบื้องหลังความสุขและความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ คือ บุญและบาป

 

นิทรรศการ
“ความลับของชีวิต”

 ในปีนี้นิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน
ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด

 

โซนบาป


    ต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ของมนุษย์ คือ กิเลส เพราะกิเลสจะไปบีบบังคับให้มนุษย์สร้างกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผล คือ วิบากหรือความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 


    นิทรรศการในโซนบาปนี้ จะกล่าวถึงความลับที่ทำให้เกิดทุกข์ ความหมายของคำว่า “บาป” ผลของบาปที่เห็นได้ด้วยสายตา และผลแห่งบาปที่จะเกิดขึ้นในปรโลก เมื่อผู้ชมนิทรรศการเข้ามาชมแล้ว จะเกิดความรู้สึก   กลัวบาป ไม่อยากจะเกิดทุกข์ และไม่อยากจะทำบาปชนิดใด ๆ เลย


    พื้นที่บริเวณโซนบาปแบ่งการจัดแสดง    ออกเป็น ๖ ห้อง โดยห้องที่เป็นไฮไลต์ คือห้อง   ผลบาปที่เห็นตอนตาย จัดแสดงสื่อ แสง สี เสียง ประกอบกับวิดีโอที่ฉายบนลูกบอลลูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เมตร และประติมากรรมทัณฑ์ทรมานต่าง ๆ ในนรก ผู้ชมที่ได้ชมสื่อ   ชุดนี้จะเข้าใจถึงวงจรของความทุกข์ว่า การทำบาปจะต้องได้รับผล คือความทุกข์อย่างแน่นอน

 

 

โซนบุญ


    ใคร ๆ ก็ปรารถนาความสุข ปรารถนารูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ แต่   เบื้องหลังของความสุขก็คือ บุญ หากไม่มีบุญ    ก็จะไม่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ นิทรรศการ   โซนบุญจะให้ความรู้เกี่ยวกับบุญ เช่น บุญคืออะไร บุญทำได้อย่างไร บุญส่งผลอย่างไร     การสร้างความสุขที่ยั่งยืนทำได้อย่างไร


    นิทรรศการโซนบุญจัดการแสดงทั้งหมด ๘ ห้อง โดยห้องที่เป็นไฮไลต์ของ    โซนบุญใช้เทคนิคการฉายภาพยนตร์แอนิเมชันลงบนจอโค้ง ๓๖๐ องศา ทำให้เห็นภาพของป่าหิมพานต์อันสวยงาม ท้องฟ้าสีทอง ต้นไม้สีทอง และเหล่าสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาจากในตำนาน


    อีกห้องที่นับเป็นไฮไลต์ของโซนนี้ก็คือ ห้องภพซ้อนภพ ห้องนี้ใช้เทคนิคเออาร์ หรือ          Augmented Reality จัดแสดง เพื่อให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ โดยมีกล้องจับภาพผู้ชมขึ้นบนจอภาพขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อมองเข้าไปภายในจอจะเห็นผู้ชมอยู่กับ   เหล่าสรรพสัตว์ในป่าหิมพานต์และเทวดาชั้นต้น เช่น นาค ครุฑ คนธรรพ์ ยักษ์ เป็นต้น

 

 

โซนใจหยุด


    เนื่องจากงานนิทรรศการครั้งนี้มีชื่อว่า “ความลับของชีวิต” ดังนั้นเมื่อมาเข้าชมนิทรรศการแล้ว ความลับของชีวิตก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป จะเปิดเผยขึ้นโดยมีกุญแจ  ไขความลับอยู่ในโซนใจหยุดแห่งนี้ 


    โซนใจหยุดเป็นโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ ความหมายของการทำสมาธิ ลักษณะของใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิ ประโยชน์และความสำคัญของการทำใจหยุดจนเกิดเป็นสมาธิ นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมว่า บุคคลแรกที่ศึกษาวิธีทำใจหยุดนิ่งจนประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดคือใคร เป็นต้น


    นิทรรศการโซนใจหยุดจัดแสดงทั้งหมด ๖ ห้อง โดยห้องไฮไลต์ของโซนนี้นำเสนอสื่อ  เป็นภาพยนตร์ ๓ มิติ ประกอบกับ แสง เสียงและเทคนิคพิเศษ เพื่อจำลองเหตุการณ์ให้เสมือนได้อยู่ในสถานที่จริงในวันตรัสรู้ของ          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก่อนตรัสรู้พระองค์ทรงตั้งสัจจาธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผู้ชมจะได้พบกับฉากการต่อสู้ที่สุดแสนอลังการ      ระหว่างพุทธานุภาพกับกองทัพของพญามาร ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบ ๕ มิติ และจะได้สัมผัสประสบการณ์ราวกับอยู่ในสถานการณ์จริงเลยทีเดียว 

 

วันเวลาจัดแสดง


    นิทรรศการจัดแสดงในวันอาทิตย์     ต้นเดือนที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น      ๒ กลุ่มผู้ชม ดังนี้


กลุ่มที่ ๑ สาธุชน 


วันอาทิตย์ที่ ๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อา. ๗ ธ.ค. ๕๗        ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
                             (๑๖.๐๐ น. พิธีเปิด)
จ. ๘ ธ.ค. ๕๗          ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
อ. ๙ ธ.ค. ๕๗          ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
พ. ๑๐ ธ.ค. ๕๗        ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
พฤ. ๑๑ ธ.ค. ๕๗      ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.
อา. ๑๔ ธ.ค. ๕๗      ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.


กลุ่มที่ ๒ เด็กดีวีสตาร์


วันศุกร์ที่ ๑๒ - วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม        พ.ศ. ๒๕๕๗
ศ. ๑๒ ธ.ค. ๕๗       ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ส. ๑๓ ธ.ค. ๕๗       ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
                    และ   ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.

 


กรุณาศึกษาข้อมูล เวลา และวิธีจองบัตรเข้าชมฟรีได้ที่ http://www.dmc.tv/expo

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล