วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด : ประเทศชาติก้าวไกล คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

 

 

บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด :

ประเทศชาติก้าวไกล 
คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ

 

    โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวชนรอบวัด       พระธรรมกายและในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที และเป็นสัมมาทิฐิบุคคล     รวมทั้งยังได้ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี และที่สำคัญในอนาคตจะได้ขยายผลจากยุวชนเหล่านี้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป


    การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๒๑ วัน

 

 

สร้างยุวชนใฝ่ศีลธรรม สร้างผู้นำให้ชาติไทยเจริญ


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมแก่เยาวชน ๖๕ คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อรรณพ เปมสีโล หัวหน้าโครงการอบรม เป็นประธานสงฆ์ 


    พิธีเริ่มขึ้นโดยท่านประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ธรรมทายาทและตัดปอยผมเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้ปกครองร่วมกันตัดปอยผมให้บุตรหลานของตนเอง ซึ่งหลายท่านปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจ จนยากจะกลั้นน้ำตาแห่งความปีติไว้ได้ 


    เมื่อคณะผู้ปกครองตัดปอยผมเสร็จแล้ว จึงเป็นเวลาที่คณะสงฆ์ปลงผมให้แก่ธรรมทายาท ยุวชนวัยใสใฝ่คุณธรรม


    สำหรับพิธีบรรพชานั้น จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.    ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย 

 

 

วัดสร้างคนดี...คนดีสร้างชาติ


     ขออนุโมทนาสาธุการเหล่ายุวชนวัยใสที่ฝักใฝ่ธรรมะ และขอชื่นชมผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าภาพ ผู้ใจบุญที่สนับสนุนกิจกรรมในโครงการนี้ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นตลอดเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งคณะพระอาจารย์ที่เมตตาอบรมสั่งสอน มุ่งปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่เหล่ายุวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้สร้างประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไปในอนาคต.. 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร