วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัมมนาพระอาจารย์-คุณครู สู่บวชสามเณร ๑ ล้านรูป

สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

 

 

สัมมนาพระอาจารย์-คุณครู
สู่บวชสามเณร ๑ ล้านรูป

 

    เนื่องจากดำริของ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จัด “โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายของเราได้มาศึกษา      เรียนรู้พระพุทธศาสนา จึงเป็นโอกาสที่พระลูกชาย ตลอดจนลูก ๆ เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก       ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปทุกคนจะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้   

 

 

๗๒ ปี หลวงพ่อ ลูก ๆ รวมใจไปสู่จุดหมาย 


    “โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” เป็นโครงการที่ใคร ๆ ได้ข่าว ต่างก็ดีใจอยากมีส่วนร่วม เพราะได้บุญใหญ่ ดังที่คุณครูอาจารย์ทั้งหลายที่มาสัมมนาต่างเห็นตรงกันว่า        ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนนั้นมีมาก เช่นเดียวกับครูผู้เชิญชวนนักเรียนก็ได้บุญใหญ่ ชนิดที่        พลาดไม่ได้ และสำหรับพระลูกชายทุกรูป ตลอดจนลูก ๆ หลวงพ่อ ยิ่งดีใจอย่างที่สุด ด้วยว่าทั้งได้ ฟื้นฟูศีลธรรมและพระพุทธศาสนา แล้วยังได้สร้างบุญใหญ่ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ      เนื่องในวาระอายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี อีกด้วย

 

อุปสรรคคือทางผ่าน เป้าหมายคือความสำเร็จ 


    ที่ผ่านมาเมื่อรับนโยบายมาแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จึงได้จัดสัมมนาพระประธานจังหวัด     พระหัวหน้าศูนย์บวช และพระพี่เลี้ยง จำนวน ๓ รุ่น ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับการตอบรับเต็มที่จากพระประธานจังหวัดและพระหัวหน้าศูนย์บวชข่าวบุญนี้ได้แพร่กระจายขยายความคึกคักไปอย่างกว้างขวางสู่กัลยาณมิตรทั่วโลก ทำให้เกิดกระแสโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปขึ้นในหมู่คณะนักสร้างบารมีอย่างมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานต้องมีจุดเริ่มต้นและเส้นทางที่ต้องก้าวเดินไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น อุปสรรคคือทางผ่าน เป้าหมายคือความสำเร็จ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปรียบเสมือนธงชัย 

 

 

ที่ ทีม ทุน ธรรมะ : หัวใจความสำเร็จ


    ระหว่างการสัมมนาทั้ง ๓ รุ่น คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ด้วยการเปิดรับฟังแนวทางที่ดีของแต่ละรูป และได้ข้อสรุปจากการเสนอแนะว่า ปัจจัยหลัก คือ ที่ ทีม ทุน และธรรมะ  


       ที่    คือ การคัดสรรจำนวนศูนย์บวชที่เพียงพอ เพื่อให้งานภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

      ทีม  คือ การคัดสรรหัวหน้าศูนย์บวชที่เพียงพอ เพื่อรองรับสามเณรจำนวนมาก 

   ทุน คือ ปัจจัยสำคัญที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งดำเนินไปสู่ความสำเร็จตลอดโครงการอบรม  

     ธรรมะ คือ แก่นสำคัญของโครงการ ที่จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้จากการตรัสรู้ธรรม     ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ใจเยาวชนทั้งหลาย

 

โอวาทจากหลวงพ่อ คือ กำลังใจที่สำคัญ


    การระดมความคิดเห็นและการทำงานของคณะพระอาจารย์และคณะครูอยู่ในสายตาของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มาโดยตลอด ท่านจึงให้โอวาทเป็นเป้าหมายและกำลังใจอย่างต่อเนื่องว่า


    ... “แม้ข้างหน้าจะมีกองเพลิงที่ลุกโชน เร่าร้อนขนาดเต็มภพ เราก็จะฝ่าข้ามไป ด้วยหัวใจของนักรบบรมโพธิสัตว์ บ่ยั่นตาย! ลุยจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงธรรม พระพุทธ-ศาสนาและวิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก ผังสำเร็จมีอยู่แล้ว เหลืออย่างเดียวไปทำให้สำเร็จ ฝากถึงลูก ๆ ทุกคนว่า หลวงพ่ออายุเยอะแล้ว อย่าให้สาธุช้า! อยากให้สาธุเร็ว ๆ ให้ลูก ๆ คิดเร็ว ๆ และตามให้ทันเร็ว ๆ” 


    ... “อีกไม่กี่วันก็จะ ๒ ปีแล้ว เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็ถึงวันบวชสามเณรล้านรูปแล้ว เป็นบารมีก้อนใหญ่เลย แจกจ่ายบารมีกันไป รับภารกิจนี้ ผู้ที่จะมาบวชมุ่งมาเกิดในโลกนี้ ทั้ง ๆ ที่มีแสนโกฏิจักรวาล แต่มุ่งมาเกิดในประเทศไทยอย่างเดียว เขารอคอยตั้งแต่อยู่บนสวรรค์ ทนไม่ไหว ต้องลงมาเกิดเพื่อโครงการนี้ เราอยู่ในยุคฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟู เหมือนย้อนยุค         พุทธกาล ตอนนี้พระศาสนากำลังเรียวลง เราจะช่วยกันยกให้สูงส่ง เราต้องมาช่วยกัน ภารกิจนี้เป็นบารมีของเรา ... โครงการนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรก เราควรจะเป็นบุคคลรุ่นแรก นึกเมื่อไรจะได้ปลื้มตลอดชาติ แม้เกิดชาติต่อไป ระลึกชาติได้ก็ปลื้ม เมื่อเห็นภาพการสร้างบารมีย้อนหลังจะได้ปลื้มว่า เราเป็นหนึ่งในนักรบบรมโพธิสัตว์ เพราะโครงการนี้สำคัญ ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากสิ่งที่พญามารครอบงำอยู่ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องลึกซึ้ง ให้รีบลุยกันให้เต็มที่”

 

“ทุนพระเทพญาณมหามุนี” เพื่องานบวชสามเณร


    นอกจากโอวาทที่ทรงคุณค่าแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบดีว่า การดำเนิน       โครงการอบรมในส่วนต่าง ๆ มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเมตตามอบทุน   ดำเนินการในเบื้องต้น เพื่อให้โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปบรรลุเป้าหมาย โดยมีพิธีมอบ       “ทุนพระเทพญาณมหามุนี” แด่พระประธานจังหวัดทุกรูป ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและเป็น       ขวัญกำลังใจของทีมงานทุกรูปทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

สัมมนาครูล้นทะลักทุกรุ่น 


    นอกจากสัมมนาพระประธานจังหวัดและพระอาจารย์ที่รับบุญแล้ว ทางโครงการฯ ได้จัดสัมมนาคุณครูในชุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้ และไปทำหน้าที่ชวนบวช ทั้ง คุณครูอาสา, คุณครูผู้นำบุญ, คุณครูวีสตาร์, คุณครูทางก้าวหน้า โดยจัดทั้งหมด ๑๑ รุ่น ซึ่งบรรยากาศการสัมมนาคึกคักมาก ยอดครูเข้าร่วมล้นทะลักทุกรุ่น และต่างแสดงความคิดเห็นเพื่อความสำเร็จกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิง ทำให้กระแสการฟื้นฟูศีลธรรมโลกส่งความคึกคักและเป็นที่จับตามองไปถึงพระอาจารย์และเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้รับฟังบรรยากาศการสัมมนาโดยตลอด


    ล่าสุดคณะครูจากทั่วประเทศได้เข้าสัมมนา “ยอดครูสู่สามเณรทั่วไทยล้านรูป” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม และวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละรุ่นมีคุณครูเข้าร่วมสัมมนากว่า ๑,๐๐๐ ท่าน/รุ่น เรียกได้ว่า ยิ่งสัมมนายิ่งได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว นับเป็น       นิมิตหมายที่ดีว่า ความร่วมมือสู่สามเณรทั่วไทยล้านรูปเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของการฟื้นฟู      ศีลธรรมโลก และชักนำให้ยอดบวชสามเณรล้านทะลักล้นทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน 

 

ประธานจังหวัดจับมือครูวีสตาร์ทั่วประเทศ


    ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำในโครงการเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศได้ไปประชุมกันที่วัดพระธรรมกายกว่า ๖,๐๐๐ ท่าน เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางไปวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ๑ ล้านคน ครั้งที่ ๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม และช่วงท้ายการประชุม พระประธานจังหวัดมีโอกาสประชุมกลุ่มร่วมกับคุณครูแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคุณครูเหล่านี้ได้พานักเรียนชายเข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star และนักเรียนเหล่านี้ก็ฝึกตัวมาในระดับหนึ่งแล้ว จึงมีโอกาสและมีสิทธิ์ได้บวชสามเณรปีนี้มากกว่ากลุ่มนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งการพบปะพูดคุยของพระประธานจังหวัดกับคุณครูแต่ละจังหวัด ทำให้เกิดการประสานงานต่อยอดเรื่องบวชสามเณร ๑ ล้านรูป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เยาวชนคืออนาคตของชาติ สามเณรคืออายุของพระพุทธศาสนา 


    เมื่อลูก ๆ หลวงพ่อ คุณครูทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดิน ร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมเพรียงพร้อมใจกันเช่นนี้ “โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป” ก็ย่อมสำเร็จ          เป็นอัศจรรย์ ดังนั้นขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านมามีส่วนร่วมแห่งความสำเร็จและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกำลังทรัพย์ ด้านกำลังกายก็ไปตามคนบวช ด้านกำลังสติปัญญา                  ก็มาร่วมกันทำงาน เพื่อเป็นบุญใหญ่ให้แก่ตัวท่านเองและแก่เยาวชนของเรา เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ดังคำขวัญที่ว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ สามเณรคืออายุของพระพุทธศาสนา”..

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล