วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 53 มีนาคม ปี 2550

ฉบับที่ 53 มีนาคม ปี 2550
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มต้นแผ่ขยาย "คลื่นพลังแห่งสันติสุข" ไปสู่จิตใจของชาวโลก อันจะเป็นทางมาแห่งสันติภาพโลก อันยั่งยืน ที่มิใช่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป ......อ่านต่อ
เสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายเป็นต้นสำคัญ และเป็นนิมิตหมายแห่งความสำเร็จของมหาวิหาร ที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยมคล้ายภูเขาทอง กำลังจะบังเกิดขึ้น บนผืนแผ่นดินดอกบัวอันศักดิ์สิทธิ์ ......อ่านต่อ
อนุสรณ์สถานในเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ นี้ เราต่างก็มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีความเคารพ เลื่อมใส สร้างถวายแด่อัครบุคคลผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ ......อ่านต่อ
สมาธิได้ไปถึงประเทศแอฟริกาใต้ ความเสมอภาคแห่งใจกำลังจะเกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์ก ......อ่านต่อ
ภาพความทรงจำในครั้งอดีตของโก้ ผุดขึ้น เป็นฉากๆ จนทำให้โก้บอกกับตัวเองว่า อยากบวช มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องบวช จึงได้สมัครเข้าโครงการ อบรมธรรมทายาทในวันสุดท้ายพอดี......อ่านต่อ
ถ้าใครทำงานให้ลุล่วงไปอย่างดี แต่ไม่แก้ไขสันดานที่เสียหาย ทั้งไม่เพาะนิสัยที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นใหม่พร้อมๆ กันไปด้วย เขาก็ได้แต่งาน แต่ไม่ได้บุญบารมีใดๆ ......อ่านต่อ
เวลาจะทำอะไรก็มีหลักอยู่ง่ายๆ ว่าให้มองที่วัตถุประสงค์ ของการกระทำนั้นๆ เสียก่อน คือถ้ามี วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องชัดเจน แล้วไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร แถมยังเป็นความดีอีกด้วยเราก็ทำได้ ......อ่านต่อ
วัดของอาตมาเองเป็น พื้นที่สีแดง แต่อาตมาคิดว่า ถ้าทุกคนมีสติ และมีความสามัคคีกัน เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ไม่ย้ายไม่หนี สักวันหนึ่งก็ต้องดีขึ้น โจรจะถอยเมื่อเจอคนจริง ......อ่านต่อ
หากโลกเรานี้ มีมือสองข้างคอยค้ำจุนอยู่ หนึ่งในสองมือนั้น ก็คือ มืออันนุ่มนวล และทรงพลังของสตรี เพศแม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเราทุกคน เคยมีชีวิตเดียวกันกับท่าน......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล