วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 51 มกราคม ปี 2550

ฉบับที่ 51 มกราคม ปี 2550
เริ่มสู่ปีพุทธศักราชใหม่แล้ว บัณฑิตนักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่า มักจะถามและเตือนตนเองเสมอ ......อ่านต่อ
ดิถีวันขึ้นปีใหม่ได้เวียนมาถึงอีกหนึ่งขวบปี เหล่าผู้มีบุญต่างเบิกบานยินดี ร่วมกันต้อนรับ “ปีกุน......อ่านต่อ
การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ก็จะได้รับการสืบทอดต่อๆ กันไป ทุกยุคทุกสมัย ......อ่านต่อ
เราจะเป็นคนที่ยึดตีดกับสี่งเก่า ๆ โดยไม่ยอมลืมตาดูรอบตัวหรือ ลองเปีดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่เกีดขึ้น แล้วดูสีว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร บางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเรานัก ต้องเรียนรู้ใหม่ อะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเสียเวลาปรับตัว แต่ผลลัพธ์ที่ดีย่อมเกิดกับตัวเราเองเสมอ ......อ่านต่อ
Universal Peace Award ซึ่งจะมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ที่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ปีพุทธศักราชที่ ๒๕๕๐......อ่านต่อ
เรื่อง ผลกระทบเชิงสังคมของโครงการตอบป’ญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ยืนยันว่าพฤติกรรมทางศีลธรรม ของนักเรียนในหลายๆ เรื่อง ......อ่านต่อ
คณะผู้แทนจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและเครื่องบูชาธรรม แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์......อ่านต่อ
โอกาสทองแห่งการสร้างมหากุศลและ การแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำกำลังมาถึงอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ......อ่านต่อ
"วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่" พอถามตัวเองอย่างนี้เป็นประจำแล้ว ผู้มีปัญญาจะหายประมาททันที ......อ่านต่อ
ปัญหาเหล่านี้ ปู่ย่าตาทวดของเราท่านได้สอน วิธีแก้ไขเอาไว้ให้แล้ว แต่พวกเราส่วนมากกลับมองว่า เป็นเรื่องเก่า เป็นเรื่องโบราณ เป็นเรื่องคร่ำครึไป......อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๙ ตรงกับวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ. เมือง จ. ปัตตานี ......อ่านต่อ
เหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้เราเข้าวัด และทำบุญกับหลวงพ่อมาก ขึ้น เพราะเมื่อศึกษาข้อมูล ของวัดนี้อย่างจริงจัง ด้วย การชักชวนและแนะนำ......อ่านต่อ
เรื่องราวเกี่ยวกับความสุขยังคงเป็นปริศนาสำหรับ คนส่วนใหญ่ ก็คือ ตอนนี้นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาอยากค้นหาความสุขกันมาก จนกระทั่งพากันไป ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยกันแล้ว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล