วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โอวาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๐


เจริญสุขสวัสดีปีใหม่ ลูกๆชายหญิงของหลวงพ่อ

                  ชีวิตของเราได้ผ่านวันเวลา แต่ละวันแต่ละเดือน และแต่ละปี มาจนกระทั่งขณะนี้ปีพุทธศักราชเก่า ได้เริ่มสู่ปีพุทธศักราชใหม่แล้ว บัณฑิตนักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่า มักจะถามและเตือนตนเองเสมอว่า อะไรคือกรณียกิจหรือกิจที่แท้จริงของชีวิต ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

                  ทั้งนี้เพราะอาสวะกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ เป็นสาเหตุหลักแห่งความทุกข์ มันมักจะกระตุ้นให้เราเกิดความทะยานอยาก แต่เป็นความอยาก ที่ประกอบด้วยความเร่าร้อน.. .ความเพลิน...ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไร และยังทำให้เกิดทุกข์โทษภัยในวัฏฏสงสารอีกด้วย ถ้าขจัดให้หมดสิ้น หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ...ก็จะเข้าถึงเอกันตบรมสุข

                  ดังนั้น กรณียกิจที่เป็นกิจที่แท้จริงที่เราจะต้องทำ คือทำใจหยุดนิ่ง เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ นอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมา คือการทำมาหากิน เพราะชีวิตจะต้องประกอบด้วยปัจจัย ๔ ที่ยังมีความจำเป็น เพื่อเราจะได้ดำรงอยู่ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง...

                  จึงขอให้ลูกๆนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมา นับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ให้มารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ แล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไป แล้วให้เป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้า ให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย เกิดมาระลึกชาติได้ เห็นธรรมะกันตั้งแต่เยาว์วัย สร้างบารมีเรื่อยไปจนหมดอายุขัย ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม...

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 51 มกราคม ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล