วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 50 ธันวาคม ปี 2549

ฉบับที่ 50 ธันวาคม ปี 2549
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มต้นแผ่ขยาย "คลื่นพลังแห่งสันติสุข" ไปสู่จิตใจของชาวโลก อันจะเป็นทางมาแห่งสันติภาพโลก อันยั่งยืน ที่มิใช่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป ......อ่านต่อ
ทำไมหลวงพ่อต้องปั้นและเก็บรายละเอียดยิบขนาดนั้น ท่านบอกว่า เวลาที่มองมาแล้วหลวงพ่อไม่อยากให้มีความรู้สึกสะดุดจุดใด สักจุดเลย เพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลสำคัญ ......อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่อไปจนกว่าน้ำจะลด และเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ......อ่านต่อ
คงจะดีไม่น้อยถ้าหนทางเดินการดำเนินชีวิตของเรา จะราบเรียบราบรื่นไร้อุปสรรค์ขวากหนาม จนต้องให้นิยามในเส้นทางเดินนั้นว่า "หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ" ซึ่งเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่เอง ......อ่านต่อ
ผลการสอบที่ประกาศออกมาแต่ละปี จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ทั้งต่อ ตัวผู้สอบ ต่อสำนักเรียนต้นสังกัด และต่อคณะสงฆ์ บนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งปีที่ผ่านๆ มา มักจะมีจำนวน ผู้สอบได้น้อยกว่าผู้สอบตก ยิ่งชั้นประโยคสูงๆ ยิ่งมีผู้สอบได้น้อยลงตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ......อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลกเริ่มต้นเมื่อประมาณ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว โดยเริ่มจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทุกอย่างของโลก เพราะอเมริกาเริ่มเห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมีจำนวนมากขึ้น การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปโลกเราจะไปไม่รอด ......อ่านต่อ
"เวลา" เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของนักสร้างบารมี เพราะทุกอนุวินาทีที่ผ่านไป ย่อมหมายถึงโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นักสร้างบารมีจะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลก และสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการสร้าง "บุญ" อันเกิดจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ......อ่านต่อ
เมื่อไรเราจะเลิกทะเลาะกัน? เมื่อไรโลกจะสงบสุข? สันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? เป็นคำถาม ที่ค้างคาใจของผู้คนมานานแสนนาน แต่ก็ยังไม่มีใคร ได้รับคำตอบนี้เลย แน่นอนการตั้งคำถามเหล่านี้ อาจ จะไม่ใช่คำถามที่ผิด แต่อาจจะเป็นโจทย์ที่ลัดขั้นตอน เกินไปเท่านั้น ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ทั้งหลายในทุกเรื่อง แก้ไขภัยพิบัติต่างๆ ของประเทศ หรือแม้แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ใครมีโรคภัยใดๆ มักจะนำมาให้หลวงปู่รักษาอยู่เสมอแต่วิธีการรักษาของท่านไม่ต้องใช้ยา ท่านรักษาด้วยวิชชาธรรมกาย โดยสั่งให้ผู้ที่ได้ธรรมกายช่วยแก้โรคให้ คนที่มารักษาต้องนั่งสมาธิด้วย ......อ่านต่อ
อาตมายังขอยืนยันตลอดเวลาว่า แม้จะพบเจอกับระเบิดมาถึง ๒ ครั้งแล้วก็จะไม่ขอถอยไปไหน จะขอสละชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ......อ่านต่อ
การพูดเท็จ หมายถึง การที่บุคคลใดเจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความจริง เมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้ หรือเมื่อเห็นกล่าวว่า ไม่เห็น นอกจากนี้การพูดเท็จยังรวมไปถึงการทำเท็จให้ผู้อื่นหลงเชื่อด้วย ......อ่านต่อ
การดลจิต ฟังชื่อแล้วน่าสนใจว่า จะดลจิตดลใจเราหรือคนอื่นได้อย่างไร การที่จะเข้าใจเรื่องนี้ ได้ดีต้องมองเห็นความสัมพันธ์ของการทำงานของใจก่อน คำว่า "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว"......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล