วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : จิตใจของโพธิสัตว์

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

 

ส่องธรรม ล้ำภาษิต,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

 

จิตใจโพธิสัตว์

 

สนฺโต สตฺตหิเต รตา


สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว์
                                                                          (ขุ.ชา. ๑/๒๓๐)

การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย
เรื่องเดียวกัน การกระทำแบบเดียวกัน มีความหมายคนละทางกันได้
คนบางคน ...

 

                                            ยอมให้คนอื่นดูถูก             ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่ได้ด้อยเลย
                                            ยอมถูกเอาเปรียบ              ทั้ง ๆ ที่รู้ทั้งรู้
                                            ยอมเป็นคนโง่                   ทั้ง ๆ ที่มีปัญญา
                                            ยอมถูกทำร้าย                   ทั้ง ๆ ที่มีพละกำลัง 
                                            ยอมถูกใส่ความ                 ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นความจริง
                                            ยอมเหนื่อย ยอมตรากตรำ  ทั้ง  ๆ ที่ตัวเองมีชีวิตสุขสบาย                                                          
  

   คนทั่วไปยากจะเข้าใจบุคคลเช่นนี้
      แล้วกลับดูหมิ่นดูแคลนว่าทำสิ่งเหล่านี้ไปทำไม
หัวใจของสัตบุรุษ จิตใจของพระโพธิสัตว์ ยากนักที่ใคร ๆ จะหยั่งถึง
ท่านรัก เอ็นดู ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น แม้ตนจะลำบากก็อดทนเพื่อผู้อื่น
แม้ถูกพูดจาไม่เหมาะสม ก็สละอารมณ์ ไม่ขุ่นมัว
แม้ถูกกระทำร้าย ๆ ก็สละความโกรธ ไม่ทำร้ายตอบ
แม้ถูกคิดร้าย ๆ ก็แผ่เมตตา จิตผ่องใส
ท่านรักสรรพสัตว์จริง ๆ เป็นรักที่กว้างขวาง
มีความสุขกับการเป็นผู้ให้อย่างไม่มีประมาณ
บุญกุศลที่ไม่มีประมาณย่อมบังเกิดมีแก่บุคคลเช่นนี้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล